Nasze usługi nastawione są na jakość, efektywność oraz szeroką gamę zastosowań. Najważniejszymi atutami firmy, są profesjonalizm i umiejętność unikania zbędnych kosztów.
 
Osiągnięcia

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w ramach Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przyznał nam znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych. 

 
 
Kontakt

KRAKÓW

ul. Sokołowskiego 6
31 - 436 Kraków

tel.
/fax +48 12 412 13 00
 

KIELCE  

ul. Jarońskich 20

25 - 335 Kielce 

tel. 572 294 790

 

Zaangażowanie pracowników

Zaangażowanie pracowników – czynniki i badania nad ich wpływem

Właściwe zaangażowanie pracowników to jeden z kluczowych elementów umiejętnego prowadzenia polityki personalnej. Dobrego pracownika cechuje kompetencja, skuteczność w działaniu oraz specjalistyczna wiedza i umiejętności w zakresie pełnionej funkcji. Jednak szczególnie ważny jest wysoki poziom motywacji, bez którego nawet najlepsze przygotowanie merytorycznie nie przyniesie spodziewanych efektów.

 

 

Czynniki wpływające na zaangażowanie pracowników

Zaangażowanie pracowników nie jest, jak udowadniają badania, związane bezpośrednio z ich wydajnością. Okazuje się, iż nazbyt często bardzo zaangażowani pracownicy mają skłonności do wykonywania całej masy zbędnych czynności, które zapełniają czas i stwarzają wrażenie ogromnej pracowitości, jednak nie przynoszą zbyt wielu efektów. Z drugiej strony pracoholicznie zaangażowany pracownik będzie w stanie efektywnie wykonywać swoje zadania jedynie przez krótki czas.

Specjaliści zajmujący się badaniem zaangażowania pracowników wskazują, iż czynnikami najmocniej wpływającymi na jego poziom są:

  • radość czerpana z pracy (ogólnie),
  • radość czerpana z wykonywanej pracy,
  • dobry klimat w pracy,
  • chęć zdobycia awansu,
  • chęć wzbogacenie swojego CV,
  • możliwość osiągania prywatnych celów dzięki wykonywanej pracy,
  • przekonanie o konieczności wykonywania pracy,
  • system motywacyjny zakładu pracy.

 

Badania nad zaangażowaniem pracowników dowodzą, iż nie należy łączyć wzrostu tegoż zaangażowania z efektami w rodzaju zwiększonej satysfakcji czy lojalności pracownika. Część z wymienionych wyżej czynników może zadziałać wręcz odwrotnie. Oznacza to, że chcąc poprawić poziom zaangażowania pracowników w danej firmie, należy umiejętnie rozważyć, u kogo i w jakim zakresie poziom ten chcemy podnieść.

 

 

Konieczność prowadzenie badań nad zaangażowaniem pracowników

Kryzys ekonomiczny, zmiany, zwolnienia czy restrukturyzacja zakładu pracy – wszystkie te czynniki mogą mieć negatywny wpływ na poziom zaangażowania pracowników. Z kolei brak problemów finansowo – koniunkturalnych może przesłonić pracodawcy problemy w obszarze kapitału ludzkiego. Brak wiedzy na temat poziomu zaangażowania pracowników oznacza również brak wiedzy o poziomie niezadowolenia nie tylko poszczególnych pracowników, ale i całych działów.

Jednym z elementów koniecznych do prawidłowej komunikacji, poprzez którą pracodawcy mają szansę ujawnić obszary niezadowolenia w swojej firmie, jest monitorowanie nastrojów i zaangażowania pracowników. Jedynie prowadzone cyklicznie badania zaangażowania pracowników i ich satysfakcji z wykonywanej pracy umożliwiają poznanie panujących nastrojów i atmosfery w miejscu pracy. Wiedza o tym pozwala zapobiegać różnego typu problemom i dostosowywać działania zwiększające zaangażowanie pracowników.

 

 
 
GDP Copyright 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ideo Realizacja:
CMS Edito Powered by: