Dział

O nas

Jesteśmy firmą konsultingową istniejącą od 2007 roku.

Zajmujemy się wspieraniem instytucji publicznych oraz firm prywatnych w procesie planowania i realizowania projektów kształtujących ich rozwój gospodarczy i organizacyjny. Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie pozyskiwania środków unijnych, począwszy od przeprowadzenia analizy możliwości dofinansowania, poprzez przygotowanie kompletnego projektu i wniosku aż do jego końcowego rozliczenia.  

Współpracujemy z sektorem biznesu, samorządami, organizacjami oraz instytucjami publicznymi, świadcząc usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie zasobów ludzkich oraz projektów inwestycyjnych. Zrealizowane projekty oraz przeprowadzone szkolenia są potwierdzeniem naszego doświadczenia, które sięga przeszło sześć lat.

Ramy współpracy z Klientami określamy w sposób indywidualny i szczegółowy, mając na względzie ich zróżnicowaną sytuację oraz swoiste potrzeby. 

 

Efektywnie świadczymy usługi wysokiej jakości, proponując jednocześnie atrakcyjne ceny. Świadectwo tych działań wyrażają m. in. otrzymane opinie. 

"Pracownicy oceniają szkolenie jako profesjonalnie przygotowane, fachowo i rzetelnie prowadzone. Wykładowca wykazał się dużą wiedzą merytoryczną z tematu szkolenia, potrafił dokładnie wyjaśnić nurtujące uczestników wątpliwości." 

 p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach mgr Izabela Młynarczyk

 

"W czasie szkolenia dokonano analizy wielu ciekawych przypadków, które umożliwiły uczestnikom przełożenie teoretycznych rozwiązań na praktyczne ich zastosowanie w pracy zawodowej. Tym samym pragnę polecić do współpracy Grupę Doradczą Projekt w Krakowie jako doświadczonego i solidnego partnera."

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach mgr inż. Barbara Baczyńska

 

"Uczestnicy byli zadowoleni z przeprowadzonego szkolenia oraz sposobu jego realizacji, co też znalazło odzwierciedlenie w zrealizowanym na zakończenie badaniu ewaluacyjnym, w którym uczestnicy wysoko ocenili kwalifikacje osoby prowadzącej i sposób prowadzenia zajęć. Jednocześnie informuję, że wysoko oceniam rzetelne i terminowe wykonanie usługi oraz warunki zakwaterowania, wyżywienie i obsługę organizacyjną. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzam, że jest to firma posiadająca odpowiednie kompetencje do świadczenia usług z zakresu działalności szkoleniowej."

Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego i Kadr Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle Piotr Kosiba


Zapraszamy do współpracy,

Wiesław Zaleszczuk - Prezes Zarządu

oraz cały Zespół GDP.

Grafika przedstawia Logo Polskich Funduszy Rozwoju

 

O naszej

Firmie

Jesteśmy firmą konsultingową istniejącą od 2007 roku.

Zajmujemy się wspieraniem instytucji publicznych oraz firm prywatnych w procesie planowania i realizowania projektów kształtujących ich rozwój gospodarczy i organizacyjny.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie pozyskiwania środków unijnych, począwszy od przeprowadzenia analizy możliwości dofinansowania, poprzez przygotowanie kompletnego projektu i wniosku aż do jego końcowego rozliczenia.  

czytaj więcej

Partnerzy z którymi

Współpracujemy

 
  • grafika przedstawia Logotyp - Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych
  • grafika przedstawia Logotyp - Urząd Pracy
  • grafika przedstawia Logotyp - partner E!volve
  • grafika przedstawia Logotyp - Organizacja Przyjazna Rodzicom