Nasze usługi nastawione są na jakość, efektywność oraz szeroką gamę zastosowań. Najważniejszymi atutami firmy, są profesjonalizm i umiejętność unikania zbędnych kosztów.
 
Osiągnięcia

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w ramach Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przyznał nam znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych. 

 
 
Kontakt

KRAKÓW

ul. Sokołowskiego 6
31 - 436 Kraków

tel.
/fax +48 12 412 13 00
 

KIELCE  

ul. Jarońskich 20

25 - 335 Kielce 

tel. 572 294 790

 

Kadra szkoleniowa

 

 

Do prowadzenia szkoleń w naszej firmie zatrudniamy tylko profesjonalistów, którzy potrafią przekazywać wiedzę wykorzystywaną w życiu codziennym i zawodowym oraz posiadają szeroko rozwinięte kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem dorosłych. Trenerzy dostosowują się każdorazowo do indywidualnych potrzeb i przygotowują materiały dedykowane pod konkretne szkolenie. Nasz zespół trenerów i wykładowców tworzą specjaliści ds. zarządzania, ekonomiści, socjolodzy, psycholodzy, pedagodzy. Współpracujemy z ekspertami – zarówno naukowcami, jak i praktykami z konkretnych dziedzin.
 

 

Trenerzy osiadają wieloletnią praktykę szkoleniową, licencje karjowe i zagraniczne (w tym certyfikaty MiPS, MG, MRR i KUP) oraz bogate doświadczenie w dziedzinach,  w których prowadzą zajęcia. Wykładowcy, z którymi współpracujemy spełniają co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

  • mają ukończy kurs trenerski lub przygotowujący do kształcenia dorosłych w wymiarze co najmniej 60 godzin,
  • dysponują przyznanym przez instytucję zewnętrzną certyfikatem potwierdzającym posiadanie kompetencji zbliżonych do powyższych,
  • posiadają 750 godzin doświadczenia w zakresie edukacji osób dorosłych,
  • posiadają specjalistyczne wykształcenie i min. 5 lat doświadczenia zawodowego w danej dziedzinie.

 

Prowadząc szkolenia nasi wykładowcy:

  •  łączą wiedzę z praktycznymi umiejętnościami,
  • wykorzystują naturalną skłonność człowieka do nauki i zabawy,
  • bazują na dotychczasowej wiedzy oraz doświadczeniach uczestników - dają możliwość wypowiedzenia się i podzielenia własnymi doświadczeniami zawodowymi,
  • pozwalają na integrację i poznanie się uczestników,
  • inspirują i wskazują kierunki do dalszego kształcenia i samokształcenia - wzbudzają potrzebę podnoszenia kwalifikacji. 

 

 

PAWEŁ ŁUKASIK

PAWEŁ ŁUKASIK

Twórca i realizator programów szkoleniowych dotyczących organizacji pracy oraz aktywizacji bezrobotnych. Praktyk i ekspert w obsłudze bezrobotnych
i pracodawców, szczególnie w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Autor i  realizator kilkudziesięciu projektów rozwoju rynku pracy. 
Ekspert i wykładowca projektów realizowanych w ramach EFS, ukierunkowanych na podnoszenie poziomu kompetencji zawodowych. Posiada znajomość metod doboru kadr, systemów motywacyjnych i płacowych. Ma biegłe umiejętności w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz bardzo dobrze rozwinięte zdolności nawiązywania kontaktów. Ceniony przez uczestników szkoleń za niebagatelne poczucie humoru, szeroką wiedzę i nowatorski tok myślenia. 

 

WIESŁAW ZALESZCZUK

WIESŁAW ZALESZCZUK

Wieloletni praktyk z zakresu zarządzania. Ekspert i konsultant w zakresie usług rynku pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie w poradnictwie zawodowym i pośrednictwie pracy w Publicznych Służbach Zatrudnienia. Menadżer i kierownik wielu projektów realizowanych w ramach EFS, ukierunkowanych na podnoszenie poziomu kompetencji zawodowych. Autor i realizator kilkudziesięciu programów na rzecz rozwoju zasobów ludzkich. Posiada liczne uprawnienia potwierdzone certyfikatami z zakresu komunikacji interpersonalnej, psychologii obsługi klienta, technik marketingowych, zarządzania organizacją, negocjacji i rozwiązywania konfliktów, metod planowania kariery zawodowej, planowania strategicznego, aktywizacji lokalnej małego i średniego biznesu oraz pracy z partnerami zewnętrznymi.

  

 

PAWEŁ GRABOWSKI

Psycholog. Posiada doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa grupowego
z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy. Prowadzi szkolenia i warsztaty dotyczące metod poszukiwania pracy, określania predyspozycji zawodowych, kreowania wizerunku, analizy mocnych i słabych stron, zarządzania czasem, komunikacji interpersonalnej, zwiększania asertywności klientów. Posiada szereg licencji, m. in.: doradcy zawodowego I stopnia, trenera "SPADOCHRONU", trenera "Klubu Pracy". 

 

 

ELŻBIETA LIWOSZ

Absolwentka prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego, zarządzania potencjałem społecznym i doradztwa personalnego, zarządzania projektami EFS oraz zawodoznawstwa. Pracownik publicznych służb zatrudnienia z doświadczeniem na stanowisku kierownika pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i szkoleń oraz doradcy zawodowego II stopnia. Licencjonowany trener z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla służb zatrudnienia i instytucji rynku pracy. Autor szeregu opracowań, w tym współautor podręczników dla liderów klubu pracy wydanych przez MPiPS. Trener rekomendowany przez MPiPS – wpis w bazie kadry trenerskiej do prowadzenia zajęć w ramach szkoleń modułowych dla pracowników instytucji rynku pracy.

  

 

MACIEJ KRÓL

Radca prawny. Pracownik publicznych służb zatrudnienia z doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych. Prowadzi szkolenia z zakresu postępowania administracyjnego, prawa pracy, egzekucji administracyjnej i sądowej. Posiada doskonałą znajomość teoretyczną oraz praktyczną w obszarze przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa i postępowania cywilnego oraz prawa i postępowania administracyjnego.

  

 

IZABELA PYSZCZAK

Prawnik, licencjonowany trener i szkoleniowiec rekomendowany przez MPiPS - wpis w bazie kadry trenerskiej przygotowanej do prowadzenia szkoleń modułowych dla pracowników instytucji rynku pracy. Jest pracownikiem publicznych służb zatrudnienia na stanowisku kierowniczym. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, prawa pracy i kodeksu postępowania administracyjnego oraz etyki zawodowej. 

 

 

PIOTR PINDEL

Magister pedagogiki, absolwent studiów podyplomowych w zakresie ekspertyzy dokumentów. Od 27 lat czynny policjant, od 17 lat policjant służby kryminalnej. Biegły sądowy z zakresu techniki kryminalistycznej oraz analizy dokumentów. Ukończył europejski kurs daktyloskopii, a także szkolenia specjalistyczne z zakresu techniki kryminalistycznej, bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez krajowy system informatyczny, stosowania współczesnych środków i metod do ujawniania i zabezpieczania śladów linii papilarnych oraz dokonywania oceny przydatności śladów do badań daktyloskopijnych.

 

 

MACIEJ GŁOGOWSKI

Certyfikowany trener (Certified International Professional Trainer), konsultant i badacz. Wieloletni menedżer projektów badawczych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Szkoły Trenerów Heuresis, oraz Szkoły Negocjacji w Biznesie. Doktorant
i pracownik niestacjonarny Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplina: nauki o zarządzaniu.

Specjalizuje się w badaniach o charakterze okołoszkoleniowym typu: identyfikacje i analizy potrzeb szkoleniowych, badania kompetencji, badania efektywności szkoleń, ewaluacje projektów. Realizuje także badania dot. satysfakcji, komunikacji wewnętrznej, poziomu obsługi klienta, preferencji klientów, motywacji, równości szans i płci, jak również badania skierowane do administracji publicznej dot. rynku pracy, poziomu świadczonych usług przez urzędy administracji, poziomu wykluczenia społecznego, itp.
 

 

 
 
GDP Copyright 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ideo Realizacja:
CMS Edito Powered by: