Przygotowujemy i wdrażamy od podstaw projekty o charakterze inwestycyjnym oraz społecznym.
 
Osiągnięcia

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w ramach Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przyznał nam znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych. 

 
 
Kontakt

KRAKÓW

ul. Sokołowskiego 6
31 - 436 Kraków

tel.
/fax +48 12 412 13 00
 

KIELCE  

ul. Jarońskich 20

25 - 335 Kielce 

tel. 572 294 790

 

Projekty

 


RESTART IV - Program aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 50 roku życia

 

 

 
Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.

 

Projekt skierowany jest do osób pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo) w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkujących lub uczących się na terenie województwa małopolskiego w szczególności dla osób:

  •   niepełnosprawnych
  •   długotrwale bezrobotnych (tzn. nieprzerwalnie bezrobotne przez okres 12 miesięcy)
  •   o niskich kwalifikacjach (posiadających wykształcenie co najwyżej średnie)
  •   sprawujących opiekę nad osobą zależną
  •   kobiet

  

Więcej informacji o projekcie znajduje się w zakładce PROJEKTY -> RESTART IV  

 
 
GDP Copyright 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ideo Realizacja:
CMS Edito Powered by: