Przygotowujemy i wdrażamy od podstaw projekty o charakterze inwestycyjnym oraz społecznym.
 
Osiągnięcia

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w ramach Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przyznał nam znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych. 

 
 
Kontakt

KRAKÓW

ul. Sokołowskiego 6
31 - 436 Kraków

tel.
/fax +48 12 412 13 00
 

KIELCE  

ul. Jarońskich 20

25 - 335 Kielce 

tel. 572 294 790

 

Projekty

OBECNIE REALIZOWANE PROJEKTY: 

 

APAP - Adaptacja Plan Aktywność Praca dla osób młodych

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

 

Projekt realizowany w okresie od 01.04.2016 r. do 31.03.2018 r.

 

Projekt skierowany do osób spełniających łącznie następujące warunki:

  • zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego
  • w wieku od 15 do 29 lat
  • bierne zawodowo, które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się, ani nie szkolą (osoby te nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy)

Studenci studiów zaocznych są osobami, które mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem, że spełniają ww. warunki.

 

Więcej informacji o projekcie znajduje się w zakładce PROJEKTY -> APAP dla Młodych! 

 

 

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY HARMONOGRAMY REALIZACJI WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

 

 

RESTART III - Program aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 50 roku życia

 

 

 
Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2016 r. do 31.05.2018 r.

 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkujących teren województwa małopolskiego w tym dla osób:

  •  niepełnosprawnych
  •  długotrwale bezrobotnych (tzn. nieprzerwalnie bezrobotne przez okres 12 miesięcy)
  •  o niskich kwalifikacjach (posiadających wykształcenie co najwyżej średnie)

  

Więcej informacji o projekcie znajduje się w zakładce PROJEKTY -> RESTART III  

 
 
GDP Copyright 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ideo Realizacja:
CMS Edito Powered by: