Przygotowujemy i wdrażamy od podstaw projekty o charakterze inwestycyjnym oraz społecznym.
 
Osiągnięcia

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w ramach Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przyznał nam znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych. 

 
 
Kontakt

KRAKÓW

ul. Sokołowskiego 6
31 - 436 Kraków

tel.
/fax +48 12 412 13 00
 

KIELCE  

ul. Jarońskich 20

25 - 335 Kielce 

tel. +48 41 366 20 16

 

Projekty

 

OBECNIE REALIZOWANE PROJEKTY:

 

Szansa na stałe zatrudnienie

 

 • realizowany w okresie od 01.03.2014 r. do 31.05.2015 r.,
 • kierowany do osób: 
  • zamieszkałych na terenie powiatu kieleckiego,
  • długotrwale bezrobotnych w wieku poniżej 30 roku życia oraz powyżej 50 roku życia. 
 • tel: (41) 366 20 16

 

 

 

Kompleksowa adaptacja

 

 • realizowany w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r.
 • kierowany do osób:  
  • zamieszkałych i/lub pracujących na terenie województwa małopolskiego,
  • zwolnionych z pracy, pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz nauczycieeli i pracowników instytucji sektora oświaty zwolnionych po dniu 31 grudnia 2012 r. (50 osób), 
  • przewidzianych do zwolnienia z pracy/zagrożonych zwolnieniem, w tym nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty zagrożonych zwolnieniem/przewidzianych do zwolnienia po dniu 31 grudnia 2012 r. (50 osób), 
  • odchodzących z rolnictwa, którzy zamierzają podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą (20 osób).
 • www.kompleksowaadaptacja.pl

  

 

 

Zrozumieć seniora

 

 • realizowany w okresie od 01.06.2012 r. do 31.05.2015 r.,
 • kierowany do osób: 
  • zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego,
  • nieaktywnych zawodowo, które ukończyły 50 rok życia i chcą podnieść swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach,
  • zainteresowanych problematyką zarządzania wiekiem, pracowników Powiatowych Urzędów Pracy, Instytucji Szkoleniowych, Doradców Zawodowych, Specjalistów ds. Rozwoju Zawodowego, osób zajmujących się organizacją szkoleń, trenerów, przedsiębiorców.
 • www.zrozumiecseniora.pl

 

 

 

Systemowe rozwiązania

 

 • realizowany w okresie od 01.05.2012 r. do 28.02.2015 r.,
 • kierowany do osób: 
  • zatrudnionych w przedsiębiorstwach mających jednostkę organizacyjną w województwie świętokrzyskim,
  • nie posiadających wykształcenia ponadgimnazjalnego lub posiadających co najwyżej wykształcenie zasadnicze zawodowe.
 • www.systemowerozwiazania.pl

  

 

 

 
 
GDP Copyright 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ideo Realizacja:
CMS Edito Powered by: