Przygotowujemy i wdrażamy od podstaw projekty o charakterze inwestycyjnym oraz społecznym.
 
Osiągnięcia

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w ramach Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przyznał nam znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych. 

 
 
Kontakt

KRAKÓW

ul. Sokołowskiego 6
31 - 436 Kraków

tel.
/fax +48 12 412 13 00
 

KIELCE  

ul. Jarońskich 20

25 - 335 Kielce 

tel. +48 41 366 20 16

 

Projekty

OBECNIE REALIZOWANE PROJEKTY:

 

APAP - Adaptacja Plan Aktywność Praca dla osób młodych

 

 

 

Projekt realizowany przez Grupę Doradczą Projekt Sp. z o. o. w partnerstwie z Fundacją Laboratorium Inspiracji Społecznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - na podstawie umowy z dnia 12 maja 2016 r., nr UDA-POWR.01.02.02-12-0348/15-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Wartość projektu 3 407 589,75 zł z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 3 131 234,22 zł.

 

Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 lat bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET.

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Projekt realizowany w okresie od 01.04.2016 r. do 31.03.2018 r.

 

Projekt skierowany do osób spełniających łącznie następujące warunki:

  • zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego
  • w wieku od 15 do 29 lat
  • bierne zawodowo, które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się, ani nie szkolą (nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy)

Studenci studiów zaocznych są osobami, które mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem, że spełniają ww. warunki.

 

Więcej informacji o projekcie znajduje się w zakładce PROJEKTY -> APAP dla Młodych!

 
 
GDP Copyright 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ideo Realizacja:
CMS Edito Powered by: