Nasze usługi

Szkolenia

PRZEDSTAWIAMY TRZY FILARY, STANOWIĄCE PODSTAWĘ PROWADZONYCH PRZEZ NAS SZKOLEŃ:

WIEDZA – niezbędna w podejmowaniu trafnych decyzji,

ROZWÓJ – istotny w dążeniu do doskonalenia,

ETYKA – ważny drogowskaz we właściwym postępowaniu.  

Sukces firmy zależy od wielu aspektów. Najistotniejszym i zarazem najcenniejszym źródłem powodzenia są ludzie. Podniesienie jakości wykonywanej pracy i jej rezultatów zależą od wiedzy, umiejętności merytorycznych, osobowości pracowników i stworzonego im odpowiedniego środowiska pracy. Stałe podnoszenie kwalifikacji własnych i współpracowników to priorytet menedżerów nowoczesnych organizacji, to inwestycja, która procentuje. Pozycja na rynku nie jest bowiem dziełem przypadku. To dzięki kompetencjom pracowników możliwy jest rozwój firmy, wzrost zaufania klientów i pozyskiwanie nowych.

W kwietniu 2008 roku uzyskaliśmy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.12/00047/2008.

 

„PROCEDURA REKLAMACJI”

W przypadku, gdy są Państwo niezadowoleni z jakiegokolwiek aspektu szkolenia, w którym wzięli Państwo udział, będziemy zobowiązani za informację i wskazanie powodu niezadowolenia.

Nasza „Procedura reklamacji” jest prosta i szybka – składa się z trzech kroków.

 

KROK 1. Zgłoszenie przez Klienta zastrzeżenia, obiekcji, niezadowolenia w dowolnej formie (ustnie, telefonicznie, mailowo).

Pracownik GDP skontaktuje się z Państwem w ciągu max. 48 godz. (osobiście, telefonicznie lub mailowo) – wyjaśni i doprecyzuje na czym dokładnie polega problem, czego dotyczy zastrzeżenie / reklamacja.

W przypadku gdy nie jesteśmy w stanie w trakcie bieżącego kontaktu wyjaśnić sytuacji i dojść do porozumienia, wdrożona zostaje procedura rozpatrywania reklamacji.

 

KROK 2. Złożenie przez Klienta reklamacji – doprecyzowanie czego dokładnie dotyczy (forma pisemna – poczta tradycyjna lub e-mail).

GDP wdraża procedurę rozpatrywania reklamacji – tj. dokładnie analizujemy treść zastrzeżeń, obiekcji, zarzutów i porównujemy ze złożoną ofertą i/lub zawartą umową i/lub złożonymi w innej formie deklaracjami (np. dot. efektów szkolenia, warunków, przebiegu, sposobu realizacji etc.)

Rozpatrywanie reklamacji przez GDP trwa max. 72 godz.

 

KROK 3. W przypadku uznania reklamacji proponujemy Państwu zadość uczynienie w formie:

- dodatkowych świadczeń usług szkoleniowych i/lub doradczych bezpłatnych lub w uzgodnionej promocyjnej cenie i formie,

- zwrotu części lub całości poniesionych kosztów – zależnie od treści i zakresu reklamacji.

W przypadku nieuznania reklamacji przesyłamy Państwu szczegółowe wyjaśnienia z podaniem powodów i źródeł. Informacje dot. reklamacji przesyłane są w formie pisemnej (e-mail).

 

Jednocześnie informujemy, że GDP dokłada wszelkich starań, aby nie było potrzeby przechodzenia całej „procedury reklamacji”. Staramy się wyjaśnić wszelkie nieporozumienia na bieżąco, mając na uwadze przede wszystkim zadowolenie Klienta.

Przed rozpoczęciem każdego szkolenia opracowujemy zawszę strategię alternatywną dot. kwestii organizacyjnych – w przypadku sytuacji losowych dot. niemożności prowadzenia zajęć przez uzgodnionego trenera mamy w rezerwie drugą osobę o zbliżonych kwalifikacjach, która jest w stanie w razie potrzeby zastąpić przewidywanego pierwotnie trenera.

Miejsce i czas szkolenia są zawsze wcześniej uzgadniane z uczestnikami. W przypadku koniecznej zmiany kwestie te są również uzgadniane / negocjowane z Klientem. W przypadku akceptacji dokonywana jest zmiana miejsca i/lub terminu. W przypadku braku akceptacji proponowane jest nowe miejsce i/lub termin lub zwracane są Klientowi poniesione koszty.

 

 

O naszej

Firmie

Jesteśmy firmą konsultingową istniejącą od 2007 roku.

Zajmujemy się wspieraniem instytucji publicznych oraz firm prywatnych w procesie planowania i realizowania projektów kształtujących ich rozwój gospodarczy i organizacyjny.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie pozyskiwania środków unijnych, począwszy od przeprowadzenia analizy możliwości dofinansowania, poprzez przygotowanie kompletnego projektu i wniosku aż do jego końcowego rozliczenia.  

czytaj więcej

Partnerzy z którymi

Współpracujemy

 
  • grafika przedstawia Logotyp - Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych
  • grafika przedstawia Logotyp - Urząd Pracy
  • grafika przedstawia Logotyp - partner E!volve
  • grafika przedstawia Logotyp - Organizacja Przyjazna Rodzicom