Dział

Nasze usługi

KOMPLEKSOWO REALIZUJEMY:

USŁUGI SZKOLENIOWE DLA FIRM I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH

Opracowujemy i realizujemy szkolenia oraz warsztaty „szyte na miarę”, a także szkolenia typu on the job training (w tym coaching i mentoring). W 2008 roku uzyskaliśmy wpis do RIS. Tworząc poszczególną ofertę szkoleniową zawsze kierujemy się trzema podstawowymi zasadami, które jednocześnie stanowią stabilny filar naszej firmy:

 

WIEDZA - niezbędna w podejmowaniu trafnych decyzji,

ROZWÓJ - istotny w dążeniu do doskonalenia,

ETYKA - ważny drogowskaz we właściwym postępowaniu. 

 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI UNIJNYMI

Zapewniamy kompleksową obsługę procesu pozyskania środków, począwszy od przeprowadzenia analizy możliwości dofinansowania, poprzez przygotowanie kompletu projektu i wniosku aż do rozliczenia otrzymanego dofinansowania. Nasza firma oferuje pomoc w zarządzaniu projektem zarówno od strony merytorycznej, jak i finansowej. Mamy doświadczenie w realizacji procesów planowania inwestycji, ubiegania się o dotacje ze środków UE i zarządzania dofinansowanymi projektami.

 

DIAGNOZY FUNKCJONOWANIA ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

Oferujemy nowe, intuicyjne E-narzędzia, dzięki którym możemy przeprowadzić weryfikację w systemie działania jednostek administracji publicznej. Skupiamy się na trzech głównych diagnozach. Pierwsza z nich to diagnoza satysfakcji pracowników, z której pozyskamy także informacje na temat słabych i mocnych stron urzędu. Kolejna, odnosi się do diagnozy satysfakcji klientów obsługiwanych przez urząd. Następna, to badanie dotyczące kultury organizacyjnej w urzędzie.

Uzupełniającymi narzędziami wspomagającymi rozwój kapitału ludzkiego są: macierz kompetencji oraz ocena okresowa pracowników. 

 

BADANIA HR DLA FIRM I ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH

Zmiany gospodarcze znacznie wywierają wpływ na rynek pracy. Wychodząc temu zjawisku na przeciw dostarczamy wachlarz usług obejmujący doradztwo personalne i dobór pracowników, organizację pracy w przedsiębiorstwie w zakresie elastycznych form pracy i zatrudnienia oraz reorganizację zatrudnienia, czyli programy typu Outplacement. Uważamy, że tylko zatrudnienie produktywne, które nie zawiera ani pozornego ani nadmiernego zatrudnienia jest firmie realnie potrzebne. 

 

PORADNICTWO ZAWODOWE

Świadczymy również usługi z zakresu pośrednictwa pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (nr wpisu do Agencji Zatrudnienia 6101).

Przedstawione wyżej propozycje współpracy rozwijamy na życzenie w sposób indywidualny i szczegółowy, biorąc pod uwagę zróżnicowaną sytuację poszczególnych jednostek i ich indywidualne potrzeby.

 

ROZWIĄZANIA I DOBRE PRAKTYKI 

W załączeniu prezentujemy rozwiązania i dobre praktyki szkoleń dla osób w wieku 50+.

 

O naszej

Firmie

Jesteśmy firmą konsultingową istniejącą od 2007 roku.

Zajmujemy się wspieraniem instytucji publicznych oraz firm prywatnych w procesie planowania i realizowania projektów kształtujących ich rozwój gospodarczy i organizacyjny.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie pozyskiwania środków unijnych, począwszy od przeprowadzenia analizy możliwości dofinansowania, poprzez przygotowanie kompletnego projektu i wniosku aż do jego końcowego rozliczenia.  

czytaj więcej

Partnerzy z którymi

Współpracujemy

 
  • grafika przedstawia Logotyp - Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych
  • grafika przedstawia Logotyp - Urząd Pracy
  • grafika przedstawia Logotyp - partner E!volve
  • grafika przedstawia Logotyp - Organizacja Przyjazna Rodzicom