• biuro@gdp-krakow.pl
 • +12 412 13 00

PROJEKTY

Projekt „ADAPTER ZAWODOWY dla mieszkańców woj. małopolskiego” numer projektu: RPMP.08.04.02-12-0311/20

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest od 1 marca 2021 do 31 marca 2023 roku. 

Całkowita wartość projektu to 1 820 940,26 zł  

Dofinansowanie w ramach funduszy europejskich to 1 729 670,26 zł

W tym wkład z budżetu Państwa 181 871,04 zł.Projekt realizowany na terenie WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

WYŁĄCZNIE DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Projekt „ADAPTER ZAWODOWY dla mieszkańców woj. małopolskiego” jest realizowany przez Grupę Doradczą Projekt spółka z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie  8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian, na podstawie umowy nr  RPMP.08.04.02-12-0311/20-00 z dnia  01 marca 2021 r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


GŁÓWNY CEL PROJEKTU: umożliwienie 110 osobom fizycznym (w tym 66 kobietom)  pracownikom przewidzianym do zwolnienia lub zagrożonym zwolnieniem z pracy lub osobom zwolnionym z przyczyn niedotyczących pracownika oraz osobom odchodzącym z rolnictwa, mieszkającym lub pracującym na terenie województwa małopolskiego podjęcia i utrzymania zatrudnienia lub samozatrudnienia poprzez zapewnienie im możliwości nabycia udokumentowanych kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego oraz kompetencji i środków finansowych do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. 

GŁÓWNY EFEKT PROJEKTU: 57 osób po opuszczeniu programu podejmie pracę lub będzie kontynuować zatrudnienie. 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY. 

UCZESTNICY PROJEKTU: do udziału w projekcie zapraszamy osoby mieszkające lub pracujące na terenie woj. małopolskiego, w tym wyłącznie:

 • osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika (od utraty pracy nie może upłynąć więcej niż 6 miesięcy),
 • pracowników przewidzianych do zwolnienia,
 • pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • osoby odchodzące z rolnictwa.


REKRUTACJA DO PROJEKTU: JEST PROWADZONA W SPOSÓB CIĄGŁY w okresie od 17 maja 2021 r. do 31 stycznia 2023 r. lub do wyczerpania miejsc.
Szczegółowe informacje na temat sposobu zgłoszenia się do projektu są zamieszczone w Regulaminie projektu. 

LICZBA MIEJSC W PROJEKCIE JEST OGRANICZONA.


WAŻNE INFORMACJE:

W projekcie nie mogą brać udziału Uczestniczki/Uczestnicy innych projektów realizowanych w tym samym czasie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w których przewidziane są formy wsparcia tego samego rodzaju jak w niniejszym projekcie i zmierzają do osiągnięcia tego samego celu/korzyści dla Uczestniczki/Uczestnika projektu.

UWAGA! Zakaz uczestnictwa w innym projekcie dotyczy całego okresu udziału w niniejszym projekcie, tj. będzie weryfikowany przez cały okres uczestnictwa w projekcie, a nie tylko w momencie przystąpienie do projektu. 

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy zobowiązane są przedstawić ZAŚWIADCZENIE Z PUP POTWIERDZAJĄCE REJESTRACJĘ.

WSZYSTKIE OSOBY nie zarejestrowane w PUP zobowiązane są przedstawić ZAŚWIADCZENIE Z ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH LUB KRUS O NIEPODLEGANIU UBEZPIECZENIU SPOŁECZNEMU i/lub ZDROWOTNEMU.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE dotyczące rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w REGULAMINIE REKRUTACJI.

Telefon: 519 746 920 lub 12 412 13 00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE: KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY (udostępniony do pobrania na dole strony) wraz z załącznikami.


W PROJEKCIE OFERUJEMY MIĘDZY INNYMI:

 1. INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE - dostępne dla wszystkich Uczestniczek/Uczestników projektu
 2. STAŻE ZAWODOWE minimum 3-miesięczne (Uczestniczki/Uczestnicy staży otrzymują stypendium 1536,50 zł „na rękę” miesięcznie, ubezpieczenie ZUS, zwrot kosztów dojazdu na staż)
 3. SZKOLENIA ZAWODOWE - indywidualnie dobrane do potrzeb Uczestniczek/Uczestników projektu (Uczestniczki/Uczestnicy szkoleń otrzymują stypendium szkoleniowe, ubezpieczenie ZUS, sfinansowanie kosztów badań lekarskich przed szkoleniem, sfinansowanie kosztów egzaminów i wydania uprawnień zawodowych, zwrot kosztów dojazdu na szkolenie
 4. DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (do 23 050 zł) połączone z zapewnieniem szkolenia z zakresu opracowania biznesplanu oraz WSPARCIEM FINANSOWYM POMOSTOWYM (do 1300,00 zł miesięcznie) wypłacanym przez okres od 6 do 12 m-cy prowadzenia działalności. LICZBA DOTACJI W PROJEKCIE JEST OGRANICZONA.
 5. POŚREDNICTWO PRACY - dostępne dla wszystkich Uczestniczek/Uczestników projektu.
 6. WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE, DODATKI AKTYWIZACYJNE.


BIURO PROJEKTU:
Grupa Doradcza Projekt spółka z o.o.
ul. Andrzeja Sokołowskiego 6, 31-436 Kraków

Biuro projektu czynne w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.
Telefon:  519 746 920 lub 12/412-13-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


UŁATWIENIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:

BIURO PROJEKTU JEST DOSTĘPNE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
W przypadku problemów z odczytaniem lub zrozumieniem Regulaminu lub dokumentów rekrutacyjnych do projektu prosimy o zgłoszenie tego typu problemów na numer telefonu: 519 746 920 lub 12 412 13 00 lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu udzielenia pomocy i/lub dostosowania formy lub treści do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami. 

W celu odpowiedniego przygotowania miejsca i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne. 

W przypadku gdy rodzaj niepełnosprawności tego wymaga Realizator projektu zapewni szczególne warunki realizacji danej formy wsparcia oraz wsparcie w zakresie procesu rekrutacji. Potrzebę dostosowania wsparcia adekwatnie do rodzaju niepełnosprawności prosimy zgłaszać mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu: 519 746 920 lub 12 412 13 00 .
 Z dniem 18.05.2021 r. uległ zmianie Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie. Pliki z aktualną wersją dokumentów znajdują się poniżej:

Załączniki
Nazwa plikuOpisWaga
Download this file (01_2021_Informacja o wynikach oceny predyspozycji do prowadzenia dzial. gosp..pdf)01_2021_Informacja o wynikach oceny predyspozycji do prowadzenia dzial. gosp..pdf 50 kB
Download this file (02_2021_Informacja o wynikach oceny predyspozycji do prowadzenia dzial. gosp..pdf)02_2021_Informacja o wynikach oceny predyspozycji do prowadzenia dzial. gosp..pdf 54 kB
Download this file (03_2021_Informacja o wynikach oceny predyspozycji do prowadzenia dzial. gosp..pdf)03_2021_Informacja o wynikach oceny predyspozycji do prowadzenia dzial. gosp..pdf 99 kB
Download this file (10_Lista_rankingowa_PODSTAWOWA_1-2022.PDF)10_Lista_rankingowa_PODSTAWOWA_1-2022.PDF 17 kB
Download this file (11_Lista_rankingowa_PODSTAWOWA_2-2022.PDF)11_Lista_rankingowa_PODSTAWOWA_2-2022.PDF 19 kB
Download this file (12_Lista_rankingowa_PODSTAWOWA_3-2022.PDF)12_Lista_rankingowa_PODSTAWOWA_3-2022.PDF 17 kB
Download this file (13_Lista_rankingowa_PODSTAWOWA_4-2022.PDF)13_Lista_rankingowa_PODSTAWOWA_4-2022.PDF 19 kB
Download this file (14_Lista_rankingowa_PODSTAWOWA_5-2022.PDF)14_Lista_rankingowa_PODSTAWOWA_5-2022.PDF 16 kB
Download this file (15_Lista_rankingowa_PODSTAWOWA_6-2022.PDF)15_Lista_rankingowa_PODSTAWOWA_6-2022.PDF 18 kB
Download this file (1_Lista_rankingowa_PODSTAWOWA_1_2021.pdf)1_Lista_rankingowa_PODSTAWOWA_1_2021.pdf 78 kB
Download this file (2_Lista_rankingowa_PODSTAWOWA_2_2021.pdf)2_Lista_rankingowa_PODSTAWOWA_2_2021.pdf 65 kB
Download this file (3_Lista_rankingowa_PODSTAWOWA_3_2021.pdf)3_Lista_rankingowa_PODSTAWOWA_3_2021.pdf 65 kB
Download this file (4_Lista_rankingowa_PODSTAWOWA_4_2021.pdf)4_Lista_rankingowa_PODSTAWOWA_4_2021.pdf 50 kB
Download this file (5_Lista_rankingowa_PODSTAWOWA_5_2021.pdf)5_Lista_rankingowa_PODSTAWOWA_5_2021.pdf 59 kB
Download this file (6_Lista_rankingowa_PODSTAWOWA_6_2021.PDF)6_Lista_rankingowa_PODSTAWOWA_6_2021.PDF 19 kB
Download this file (7_Lista_rankingowa_PODSTAWOWA_7_2021.PDF)7_Lista_rankingowa_PODSTAWOWA_7_2021.PDF 16 kB
Download this file (8_Lista_rankingowa_PODSTAWOWA_8_2021.PDF)8_Lista_rankingowa_PODSTAWOWA_8_2021.PDF 18 kB
Download this file (9_Lista_rankingowa_PODSTAWOWA_9_2021.PDF)9_Lista_rankingowa_PODSTAWOWA_9_2021.PDF 18 kB
Download this file (D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 1 Oświadczenie Uczestnika projektu.pdf)D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 1 Oświadczenie Uczestnika projektu.pdf 108 kB
Download this file (D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 10 Wniosek o ponowną ocenę biznes planu.pdf)D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 10 Wniosek o ponowną ocenę biznes planu.pdf 96 kB
Download this file (D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 11 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego.pdf)D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 11 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego.pdf 105 kB
Download this file (D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 12 Oświadczenie - zgoda małżonka.pdf)D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 12 Oświadczenie - zgoda małżonka.pdf 104 kB
Download this file (D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 13 Oświadczenie - zgoda małżonka poręczyciela.pdf)D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 13 Oświadczenie - zgoda małżonka poręczyciela.pdf 103 kB
Download this file (D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 14 Oświadczenie Uczestnika o niepozostawaniu w związku małżeńskim.pdf)D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 14 Oświadczenie Uczestnika o niepozostawaniu w związku małżeńskim.pdf 94 kB
Download this file (D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 15 Zaświadczenie o zarobkach.pdf)D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 15 Zaświadczenie o zarobkach.pdf 97 kB
Download this file (D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 16 Oświadczenie poręczyciela o dochodach.pdf)D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 16 Oświadczenie poręczyciela o dochodach.pdf 108 kB
Download this file (D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 17 Umowa przyznania wspracia pomostowego.pdf)D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 17 Umowa przyznania wspracia pomostowego.pdf 126 kB
Download this file (D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 3 Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego.pdf)D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 3 Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego.pdf 85 kB
Download this file (D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 4 WZÓR BIZNES PLANU.doc)D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 4 WZÓR BIZNES PLANU.doc 297 kB
Download this file (D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 5 KARTA OCENY BIZNES PLANU.pdf)D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 5 KARTA OCENY BIZNES PLANU.pdf 140 kB
Download this file (D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 6 Umowa przyznania dotacji.pdf)D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 6 Umowa przyznania dotacji.pdf 150 kB
Download this file (D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 8 Oświadczenie o pomocy de minims.pdf)D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 8 Oświadczenie o pomocy de minims.pdf 103 kB
Download this file (D_Załącznik nr 1 Oświadczenie Uczestnika projektu.pdf)D_Załącznik nr 1 Oświadczenie Uczestnika projektu.pdf 107 kB
Download this file (D_Załącznik nr 10 Wniosek o ponowną ocenę biznes planu.pdf)D_Załącznik nr 10 Wniosek o ponowną ocenę biznes planu.pdf 97 kB
Download this file (D_Załącznik nr 11 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego.pdf)D_Załącznik nr 11 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego.pdf 105 kB
Download this file (D_Załącznik nr 12 Oświadczenie - zgoda małżonka.pdf)D_Załącznik nr 12 Oświadczenie - zgoda małżonka.pdf 103 kB
Download this file (D_Załącznik nr 13 Oświadczenie - zgoda małżonka poręczyciela.pdf)D_Załącznik nr 13 Oświadczenie - zgoda małżonka poręczyciela.pdf 103 kB
Download this file (D_Załącznik nr 14 Oświadczenie Uczestnika o niepozostawaniu w związku małżeńskim.pdf)D_Załącznik nr 14 Oświadczenie Uczestnika o niepozostawaniu w związku małżeńskim.pdf 95 kB
Download this file (D_Załącznik nr 15 Zaświadczenie o zarobkach.pdf)D_Załącznik nr 15 Zaświadczenie o zarobkach.pdf 97 kB
Download this file (D_Załącznik nr 16 Oświadczenie poręczyciela o dochodach.pdf)D_Załącznik nr 16 Oświadczenie poręczyciela o dochodach.pdf 108 kB
Download this file (D_Załącznik nr 17 Umowa przyznania wspracia pomostowego.pdf)D_Załącznik nr 17 Umowa przyznania wspracia pomostowego.pdf 125 kB
Download this file (D_Załącznik nr 2 Umowa szkoleniowa.pdf)D_Załącznik nr 2 Umowa szkoleniowa.pdf 173 kB
Download this file (D_Załącznik nr 3 Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego.pdf)D_Załącznik nr 3 Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego.pdf 84 kB
Download this file (D_Załącznik nr 4 WZÓR BIZNES PLANU.docx)D_Załącznik nr 4 WZÓR BIZNES PLANU.docx 160 kB
Download this file (D_Załącznik nr 5 KARTA OCENY BIZNES PLANU.pdf)D_Załącznik nr 5 KARTA OCENY BIZNES PLANU.pdf 137 kB
Download this file (D_Załącznik nr 6 Umowa przyznania dotacji.pdf)D_Załącznik nr 6 Umowa przyznania dotacji.pdf 148 kB
Download this file (D_Załącznik nr 7 Formularz_zakres_informacji_pomo_de_minimis.pdf)D_Załącznik nr 7 Formularz_zakres_informacji_pomo_de_minimis.pdf 597 kB
Download this file (D_Załącznik nr 8 Oświadczenie o pomocy de minims.pdf)D_Załącznik nr 8 Oświadczenie o pomocy de minims.pdf 102 kB
Download this file (D_Załącznik nr 9 Oświadczenie-o-powiązaniach-na-potrzeby-de-minimis.pdf)D_Załącznik nr 9 Oświadczenie-o-powiązaniach-na-potrzeby-de-minimis.pdf 146 kB
Download this file (Harmonogram Szkolenia 09-19.11.2021_Gr 2.pdf)Harmonogram Szkolenia 09-19.11.2021_Gr 2.pdf 197 kB
Download this file (Harmonogram Szkolenia 16-25.08.2021_Gr 1.pdf)Harmonogram Szkolenia 16-25.08.2021_Gr 1.pdf 197 kB
Download this file (KWESTIONARIUSZ ROZMOWY REKRUTACYJNEJ.pdf)KWESTIONARIUSZ ROZMOWY REKRUTACYJNEJ.pdf 154 kB
Download this file (KWESTIONARIUSZ ROZMOWY REKRUTACYJNEJ_wersja_dla_ON.pdf)KWESTIONARIUSZ ROZMOWY REKRUTACYJNEJ_wersja_dla_ON.pdf 124 kB
Download this file (REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI_11.08.2021.pdf)REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI_11.08.2021.pdf 327 kB
Download this file (REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI_wersja_dla_ON_11.08.2021.pdf)REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI_wersja_dla_ON_11.08.2021.pdf 288 kB
Download this file (REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ADAPTER ZAWODOWY_wersja z dn. 18.05.2021.pdf)REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ADAPTER ZAWODOWY_wersja z dn. 18.05.2021.pdf 375 kB
Download this file (REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ADAPTER ZAWODOWY_wersja_dla_ON_z_dn_18.05.2021.pdf)REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ADAPTER ZAWODOWY_wersja_dla_ON_z_dn_18.05.2021.pdf 291 kB
Download this file (Umowa użyczenia samochodu.pdf)Umowa użyczenia samochodu.pdf 48 kB
Download this file (Umowa użyczenia samochodu_wersja_dla_ON.pdf)Umowa użyczenia samochodu_wersja_dla_ON.pdf 48 kB
Download this file (WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU STAŻ PROJEKT ADAPTER ZAWODOWY.pdf)WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU STAŻ PROJEKT ADAPTER ZAWODOWY.pdf 108 kB
Download this file (WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU STAŻ PROJEKT ADAPTER ZAWODOWY_wersja_dla_ON.pdf)WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU STAŻ PROJEKT ADAPTER ZAWODOWY_wersja_dla_ON.pdf 109 kB
Download this file (WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU SZKOLENIE PROJEKT ADAPTER ZAWODOWY.pdf)WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU SZKOLENIE PROJEKT ADAPTER ZAWODOWY.pdf 107 kB
Download this file (WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU SZKOLENIE PROJEKT ADAPTER ZAWODOWY_wersja_dla_ON.pdf)WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU SZKOLENIE PROJEKT ADAPTER ZAWODOWY_wersja_dla_ON.pdf 108 kB
Download this file (WNIOSEK STAŻOWY ADAPTER ZAWODOWY.docx)WNIOSEK STAŻOWY ADAPTER ZAWODOWY.docx 57 kB
Download this file (WNIOSEK STAŻOWY ADAPTER ZAWODOWY_wersja_dla_ON.docx)WNIOSEK STAŻOWY ADAPTER ZAWODOWY_wersja_dla_ON.docx 58 kB
Download this file (Wniosek_do_ZUS_edytowalny.pdf)Wniosek_do_ZUS_edytowalny.pdf 1310 kB
Download this file (Wykaz_obszarow_wiejskich(1).pdf)Wykaz_obszarow_wiejskich(1).pdf 96 kB
Download this file (WYKAZ_OBSZAROW_WIEJSKICH_WOJ. MALOPOLSKIM_wersja_dla_ON.pdf)WYKAZ_OBSZAROW_WIEJSKICH_WOJ. MALOPOLSKIM_wersja_dla_ON.pdf 144 kB
Download this file (Wyniki Oceny BIZNESPLANOW.pdf)Wyniki Oceny BIZNESPLANOW.pdf 96 kB
Download this file (Wyniki Oceny Biznesplnaów - tura II.PDF)Wyniki Oceny Biznesplnaów - tura II.PDF 24 kB
Download this file (ZASADY ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU ADAPTER ZAWODOWY.pdf)ZASADY ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU ADAPTER ZAWODOWY.pdf 89 kB
Download this file (ZASADY ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU ADAPTER ZAWODOWY_wersja_dla_ON.pdf)ZASADY ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU ADAPTER ZAWODOWY_wersja_dla_ON.pdf 92 kB
Download this file (Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu.pdf)Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu.pdf 57 kB
Download this file (Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu_wersja_dla_ON.pdf)Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu_wersja_dla_ON.pdf 36 kB
Download this file (Załącznik nr 10_Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.pdf)Załącznik nr 10_Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.pdf 108 kB
Download this file (Załącznik nr 10_Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych_dla_ON.pdf)Załącznik nr 10_Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych_dla_ON.pdf 108 kB
Download this file (Załącznik nr 1_Kwestionariusz Rekrutacyjny ADAPTER ZAWODOWY.pdf)Załącznik nr 1_Kwestionariusz Rekrutacyjny ADAPTER ZAWODOWY.pdf 229 kB
Download this file (Załącznik nr 1_Kwestionariusz Rekrutacyjny ADAPTER ZAWODOWY_dla_ON.pdf)Załącznik nr 1_Kwestionariusz Rekrutacyjny ADAPTER ZAWODOWY_dla_ON.pdf 228 kB
Download this file (Załącznik nr 2_Zaświadczenie od pracodawcy (os.pdf)Załącznik nr 2_Zaświadczenie od pracodawcy (os.pdf 102 kB
Download this file (Załącznik nr 2_Zaświadczenie od pracodawcy_dla_ON.pdf)Załącznik nr 2_Zaświadczenie od pracodawcy_dla_ON.pdf 103 kB
Download this file (Załącznik nr 3 Zaświadczenie od zleceniodawcy (os. zwolniona).pdf)Załącznik nr 3 Zaświadczenie od zleceniodawcy (os. zwolniona).pdf 93 kB
Download this file (Załącznik nr 3_Zaświadczenie od zleceniodawcy_dla_ON.pdf)Załącznik nr 3_Zaświadczenie od zleceniodawcy_dla_ON.pdf 95 kB
Download this file (Załącznik nr 4_Zaświadczenie od pracodawcy (os. przewidziana do zwolnienia).pdf)Załącznik nr 4_Zaświadczenie od pracodawcy (os. przewidziana do zwolnienia).pdf 103 kB
Download this file (Załącznik nr 4_Zaświadczenie od pracodawcy_dla_ON.pdf)Załącznik nr 4_Zaświadczenie od pracodawcy_dla_ON.pdf 104 kB
Download this file (Załącznik nr 5_Zaświadczenie od zleceniodawcy (os. przewidziana. do zwol.).pdf)Załącznik nr 5_Zaświadczenie od zleceniodawcy (os. przewidziana. do zwol.).pdf 103 kB
Download this file (Załącznik nr 5_Zaświadczenie od zleceniodawcy_dla_ON.pdf)Załącznik nr 5_Zaświadczenie od zleceniodawcy_dla_ON.pdf 104 kB
Download this file (Załącznik nr 6_Zaświadczenie od pracodawcy (os. zagrożona zwolnieniem).pdf)Załącznik nr 6_Zaświadczenie od pracodawcy (os. zagrożona zwolnieniem).pdf 94 kB
Download this file (Załącznik nr 6_Zaświadczenie od pracodawcy_dla_ON.pdf)Załącznik nr 6_Zaświadczenie od pracodawcy_dla_ON.pdf 95 kB
Download this file (Załącznik nr 7_Oświadczenie (os. odchodząca z rolnictwa).pdf)Załącznik nr 7_Oświadczenie (os. odchodząca z rolnictwa).pdf 106 kB
Download this file (Załącznik nr 7_Oświadczenie_dla_ON.pdf)Załącznik nr 7_Oświadczenie_dla_ON.pdf 108 kB
Download this file (Załącznik nr 8 _Oświadczenie (brak innych dochodów).pdf)Załącznik nr 8 _Oświadczenie (brak innych dochodów).pdf 102 kB
Download this file (Załącznik nr 8 _Oświadczenie_dla_ON.pdf)Załącznik nr 8 _Oświadczenie_dla_ON.pdf 104 kB
Download this file (Załącznik nr 9 _Oświadczenie potwierdzające status na rynku pracy.pdf)Załącznik nr 9 _Oświadczenie potwierdzające status na rynku pracy.pdf 106 kB
Download this file (Załącznik nr 9_Oświadczenie potwierdzające status na rynku pracy_dla_ON.pdf)Załącznik nr 9_Oświadczenie potwierdzające status na rynku pracy_dla_ON.pdf 106 kB

O naszej

Firmie

Jesteśmy firmą konsultingową istniejącą od 2007 roku.

Zajmujemy się wspieraniem instytucji publicznych oraz firm prywatnych w procesie planowania i realizowania projektów kształtujących ich rozwój gospodarczy i organizacyjny.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie pozyskiwania środków unijnych, począwszy od przeprowadzenia analizy możliwości dofinansowania, poprzez przygotowanie kompletnego projektu i wniosku aż do jego końcowego rozliczenia.  

czytaj więcej

Partnerzy z którymi

Współpracujemy

 
 • grafika przedstawia Logotyp - Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych
 • grafika przedstawia Logotyp - Urząd Pracy
 • grafika przedstawia Logotyp - partner E!volve
 • grafika przedstawia Logotyp - Organizacja Przyjazna Rodzicom