PROJEKTY

Projekt „ADAPTER ZAWODOWY dla mieszkańców woj. małopolskiego” numer projektu: RPMP.08.04.02-12-0311/20

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest od 1 marca 2021 do 31 marca 2023 roku. 

Całkowita wartość projektu to 1 820 940,26 zł  

Dofinansowanie w ramach funduszy europejskich to 1 729 670,26 zł

W tym wkład z budżetu Państwa 181 871,04 zł.Projekt realizowany na terenie WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

WYŁĄCZNIE DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Projekt „ADAPTER ZAWODOWY dla mieszkańców woj. małopolskiego” jest realizowany przez Grupę Doradczą Projekt spółka z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie  8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian, na podstawie umowy nr  RPMP.08.04.02-12-0311/20-00 z dnia  01 marca 2021 r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


GŁÓWNY CEL PROJEKTU: umożliwienie 110 osobom fizycznym (w tym 66 kobietom)  pracownikom przewidzianym do zwolnienia lub zagrożonym zwolnieniem z pracy lub osobom zwolnionym z przyczyn niedotyczących pracownika oraz osobom odchodzącym z rolnictwa, mieszkającym lub pracującym na terenie województwa małopolskiego podjęcia i utrzymania zatrudnienia lub samozatrudnienia poprzez zapewnienie im możliwości nabycia udokumentowanych kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego oraz kompetencji i środków finansowych do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. 

GŁÓWNY EFEKT PROJEKTU: 57 osób po opuszczeniu programu podejmie pracę lub będzie kontynuować zatrudnienie. 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY. 

UCZESTNICY PROJEKTU: do udziału w projekcie zapraszamy osoby mieszkające lub pracujące na terenie woj. małopolskiego, w tym wyłącznie:

- osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika (od utraty pracy nie może upłynąć więcej niż 6 miesięcy),

- pracowników przewidzianych do zwolnienia,

- pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy,

- osoby odchodzące z rolnictwa.

REKRUTACJA DO PROJEKTU: JEST PROWADZONA W SPOSÓB CIĄGŁY w okresie od 17 maja 2021 r. do 31 stycznia 2023 r. lub do wyczerpania miejsc. Szczegółowe informacje na temat sposobu zgłoszenia się do projektu są zamieszczone w Regulaminie projektu. 

LICZBA MIEJSC W PROJEKCIE JEST OGRANICZONA.


WAŻNE INFORMACJE:

W projekcie nie mogą brać udziału Uczestniczki/Uczestnicy innych projektów realizowanych w tym samym czasie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w których przewidziane są formy wsparcia tego samego rodzaju jak w niniejszym projekcie i zmierzają do osiągnięcia tego samego celu/korzyści dla Uczestniczki/Uczestnika projektu.

UWAGA! Zakaz uczestnictwa w innym projekcie dotyczy całego okresu udziału w niniejszym projekcie, tj. będzie weryfikowany przez cały okres uczestnictwa w projekcie, a nie tylko w momencie przystąpienie do projektu. 

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy zobowiązane są przedstawić ZAŚWIADCZENIE Z PUP POTWIERDZAJĄCE REJESTRACJĘ.

WSZYSTKIE OSOBY nie zarejestrowane w PUP zobowiązane są przedstawić ZAŚWIADCZENIE Z ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH LUB KRUS O NIEPODLEGANIU UBEZPIECZENIU SPOŁECZNEMU i/lub ZDROWOTNEMU.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE dotyczące rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w REGULAMINIE REKRUTACJI.

Telefon: 519 746 920 lub 12 412 13 00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


W PROJEKCIE OFERUJEMY MIĘDZY INNYMI:

  1. INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE - dostępne dla wszystkich Uczestniczek/Uczestników projektu
  2. STAŻE ZAWODOWE minimum 3-miesięczne (Uczestniczki/Uczestnicy staży otrzymują stypendium 1536,50 zł „na rękę” miesięcznie, ubezpieczenie ZUS, zwrot kosztów dojazdu na staż)
  3. SZKOLENIA ZAWODOWE - indywidualnie dobrane do potrzeb Uczestniczek/Uczestników projektu (Uczestniczki/Uczestnicy szkoleń otrzymują stypendium szkoleniowe, ubezpieczenie ZUS, sfinansowanie kosztów badań lekarskich przed szkoleniem, sfinansowanie kosztów egzaminów i wydania uprawnień zawodowych, zwrot kosztów dojazdu na szkolenie
  4. DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (do 23 050 zł) połączone z zapewnieniem szkolenia z zakresu opracowania biznesplanu oraz WSPARCIEM FINANSOWYM POMOSTOWYM (do 1300,00 zł miesięcznie) wypłacanym przez okres od 6 do 12 m-cy prowadzenia działalności. LICZBA DOTACJI W PROJEKCIE JEST OGRANICZONA.
  5. POŚREDNICTWO PRACY - dostępne dla wszystkich Uczestniczek/Uczestników projektu.
  6. WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE, DODATKI AKTYWIZACYJNE.


BIURO PROJEKTU:
Grupa Doradcza Projekt spółka z o.o.
ul. Andrzeja Sokołowskiego 6, 31-436 Kraków

Biuro projektu czynne w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.
Telefon:  519 746 920 lub 12/412-13-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


UŁATWIENIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:

BIURO PROJEKTU JEST DOSTĘPNE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
W przypadku problemów z odczytaniem lub zrozumieniem Regulaminu lub dokumentów rekrutacyjnych do projektu prosimy o zgłoszenie tego typu problemów na numer telefonu: 519 746 920 lub 12 412 13 00 lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu udzielenia pomocy i/lub dostosowania formy lub treści do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami. 

W celu odpowiedniego przygotowania miejsca i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne. 

W przypadku gdy rodzaj niepełnosprawności tego wymaga Realizator projektu zapewni szczególne warunki realizacji danej formy wsparcia oraz wsparcie w zakresie procesu rekrutacji. Potrzebę dostosowania wsparcia adekwatnie do rodzaju niepełnosprawności prosimy zgłaszać mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu: 519 746 920 lub 12 412 13 00 .
 WAŻNA INFORMACJA O SPOSOBIE WYDRUKU DOKUMENTÓW:

- w przypadku drukowania dokumentów na drukarce kolorowej: prosimy o pobranie i wydrukowanie dokumentów z katalogu: DOKUMENTY REKRUTACYJNE WERSJA KOLOR

- w przypadku drukowania dokumentów na drukarce czarno-białej: prosimy o pobranie i wydrukowanie dokumentów z katalogu: DOKUMENTY REKRUTACYJNE WERSJA  CZARNO-BIAŁA.

 

WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:

- w przypadku drukowania dokumentów na drukarce kolorowej: prosimy o pobranie i wydrukowanie dokumentów z katalogu: DOKUMENTY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WERSJA KOLOR

- w przypadku drukowania dokumentów na drukarce czarno-białej: prosimy o pobranie i wydrukowanie dokumentów z katalogu: DOKUMENTY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WERSJA  CZARNO-BIAŁA.

 

O naszej

Firmie

Jesteśmy firmą konsultingową istniejącą od 2007 roku.

Zajmujemy się wspieraniem instytucji publicznych oraz firm prywatnych w procesie planowania i realizowania projektów kształtujących ich rozwój gospodarczy i organizacyjny.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie pozyskiwania środków unijnych, począwszy od przeprowadzenia analizy możliwości dofinansowania, poprzez przygotowanie kompletnego projektu i wniosku aż do jego końcowego rozliczenia.  

czytaj więcej

Partnerzy z którymi

Współpracujemy

 
  • grafika przedstawia Logotyp - Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych
  • grafika przedstawia Logotyp - Urząd Pracy
  • grafika przedstawia Logotyp - partner E!volve
  • grafika przedstawia Logotyp - Organizacja Przyjazna Rodzicom