PROJEKTY

„Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST oraz podmiotów niepublicznych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie śląskim”

 

Projekt „Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST oraz podmiotów niepublicznych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie śląskim” nr projektu POWR.02.01.00-00-0077/19 jest realizowany przez Grupę Doradczą Projekt spółka z o.o. jako Partnera w Partnerstwie z Liderem: Stowarzyszeniem Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy  zawartej z Departamentem Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. 

Projekt realizowany jest w okresie od 01 września 2020r. do 31 sierpnia 2022r. na terenie WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. 

Wartość projektu: 672 717,50 zł, z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 649 992,50 zł. 

 

GŁÓWNY CEL PROJEKTU: to umożliwienie 384 osobom (w tym 300 kobietom), reprezentującym: 

- władze samorządowe wszystkich szczebli i jednostki organizacyjne odpowiedzialne za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z województwa śląskiego, 

- podmioty niegminne planujące utworzyć i prowadzić instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej gminy w obrębie województwa śląskiego 

zwiększenia kompetencji w zakresie tworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, w szczególności w zakresie dotyczącym realizacji ustawy z dnia 04.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, poprzez realizację kompleksowego cyklu szkoleń stacjonarnych i szkoleń e-learningowych (system DL distance learning). 

Do udziału w projekcie zapraszamy: 

-> pracowników JST: władz samorządowych i jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z województwa śląskiego,

-> przedstawicieli podmiotów z województwa śląskiego, planujących prowadzenie/ prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Projekt jest skierowany do przedstawicieli JST, którzy będą stanowić 80% Uczestników projektu, oraz do przedstawicieli podmiotów niegminnych z terenu województwa śląskiego, którzy będą stanowić 20% Uczestników projektu. 

GŁÓWNY EFEKT projektu: 384 przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 podniesie lub nabędzie kompetencje w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. 


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Oferujemy Państwu bezpłatne szkolenia z zakresu: 

  • organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i roli dziennego opiekuna, 
  • standardów jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 wraz z opieką nad dziećmi z niepełnosprawnościami lub wymagającymi szczególnej opieki, 
  • finansowania tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz realizacji obowiązku sporządzania sprawozdań, 
  • przygotowania biznesplanu (planu działań) w zakresie tworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 
  • współpracy publiczno-prywatna w zakresie organizowania opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

WAŻNA INFORMACJA: 

Ze względu na sytuacje epidemiologiczną w kraju szkolenia są realizowane w dogodnej formie szkoleń on-line. 

Oprócz szkoleń otrzymują Państwo dostęp do dedykowanej platformy e-learningowej 24h/7dni w tygodniu, która umożliwi uzupełnienie wiedzy oraz dostęp do dodatkowych modułów szkoleniowych: 

- Zarządzenie inwestycją – koncepcja i plan realizacji inwestycji pod kątem zasobów, optymalizacja inwestycji, analiza ryzyka inwestycji; 

- Diagnoza Lokalna – przygotowane analiza SWOT wszystkich dostępnych form opieki, o której mowa w ustawie, określenie kluczowych aspektów potrzeb społeczności lokalnych (metoda Canvas);

- Przegląd nieinstytucjonalnych form opieki nad dziećmi do lat 3.

 

Na platformie dostępne będą także: 

- Kompendium wiedzy zawierającej dobre praktyki w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3, 

- Kompendium wiedzy na temat dobrych praktyk w obszarze opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie śląskim, stworzone na podstawie przeprowadzonych w ramach projektu indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI), zrealizowanych wśród jednostek samorządu terytorialnego oraz niepublicznych podmiotów prowadzących formy opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie województwa śląskiego.

REKRUTACJA DO PROJEKTU: ma charakter ciągły i będzie prowadzona od 01.09.2020 r. do 30.08.2022 r. na terenie całego województwa śląskiego. 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE dotyczące rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w REGULAMINIE REKRUTACJI. 

 

INFORMACJA i ZGŁOSZENIA: 

Stowarzyszenie Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego 

Katarzyna Surma: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

tel.: 692 341 714 

ADRES DO WYSŁANIA ZGŁOSZENIA: 

ul. Garncarska 30, 32-500 Chrzanów

 

Grupa Doradcza Projekt spółka z o.o. 

Agata Sosin: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

519 746 920 lub 12 412 13 00 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE: FORMULARZ REKRUTACYJNY (do pobrania na dole strony) wraz z załącznikami. 

BIURO LIDERA PROJEKTU 

Stowarzyszenie Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego

ul. Przemysłowa 6/412, 43-225 Wola

tel. 501 382 786,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

BIURO PARTNERA PROJEKTU: 

Grupa Doradcza Projekt spółka z o.o. 

ul. A. Sokołowskiego 6, 31-436 Kraków 

Biuro projektu czynne w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku. 

 

UŁATWIENIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI: 

BIURO PARTNERA PROJEKTU JEST DOSTĘPNE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI. 

W przypadku problemów z odczytaniem lub zrozumieniem Regulaminu lub dokumentów rekrutacyjnych do projektu prosimy o zgłoszenie tego typu problemów na numer telefonu: 692 341 714 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w celu udzielenia pomocy i/lub dostosowania formy lub treści do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami. 

W celu odpowiedniego przygotowania miejsca i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne. 

W przypadku gdy rodzaj niepełnosprawności tego wymaga Realizator projektu zapewni szczególne warunki realizacji danej formy wsparcia oraz wsparcie w zakresie procesu rekrutacji. Potrzebę dostosowania wsparcia adekwatnie do rodzaju niepełnosprawności prosimy zgłaszać mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu: 692 341 714.

 

REGULAMIN PROJEKTU oraz DOKUMENTY REKRUATCYJNE znajdują się poniżej:

O naszej

Firmie

Jesteśmy firmą konsultingową istniejącą od 2007 roku.

Zajmujemy się wspieraniem instytucji publicznych oraz firm prywatnych w procesie planowania i realizowania projektów kształtujących ich rozwój gospodarczy i organizacyjny.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie pozyskiwania środków unijnych, począwszy od przeprowadzenia analizy możliwości dofinansowania, poprzez przygotowanie kompletnego projektu i wniosku aż do jego końcowego rozliczenia.  

czytaj więcej

Partnerzy z którymi

Współpracujemy

 
  • grafika przedstawia Logotyp - Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych
  • grafika przedstawia Logotyp - Urząd Pracy
  • grafika przedstawia Logotyp - partner E!volve
  • grafika przedstawia Logotyp - Organizacja Przyjazna Rodzicom