Nasze usługi

Projekty_RESTART IV

grafika przedstawia Znak Funduszy Europejskich złożonego z symbolu graficznego oraz nazwy Fundusze Europejskie Programu Regionalnego, Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej składającego się z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska, loga promocyjnego MAŁOPOLSKA, Znak Unii Europejskiej składający się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy Europejski Fundusz Społeczny ,,RESTART IV- PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB W WIEKU POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA’’

 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

 

Projekt dla mieszkańców województwa małopolskiego.

Projekt realizowany przez Grupę Doradczą Projekt spółka z o.o. w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

1 września 2018 roku Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. – Lider projektu wraz z Partnerem: Zarządzanie i Projekty Katarzyna Romańska Sp. z o.o., rozpoczęli realizację projektu ,,RESTART IV - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB W WIEKU POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA’’. W ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja Zawodowa, Typ projektów A: kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu 2 513 898,80 zł, z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 2 136 813,98 zł.

 

CEL PROJEKTU

Umożliwienie 176 os. w wieku powyżej 50 roku życia zamieszkującym lub uczącym się na terenie województwa małopolskiego, znajdujących się  w trudnej sytuacji na rynku pracy powrotu do aktywności zawodowej poprzez umożliwienie im nabycia udokumentowanych kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego, a także zniwelowanie deficytów w zakresie kompetencji  społecznych w efekcie udziału w kompleksowym  zindywidualizowanym wsparciu doradczo-kompetencyjnym, które będzie realizowane na terenie całego województwa małopolskiego. 

Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.

Do udziału w projekcie mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo) w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkujące lub uczące się na terenie województwa małopolskiego. Zagwarantowany udział w pierwszej kolejności mają kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, czyli posiadające wykształcenie, co najwyżej średnie, osoby długotrwale bezrobotne tzn. nieprzerwanie bezrobotne przez okres 12 miesięcy, osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną oraz osoby z niepełnosprawnościami. Uczestnik projektu może zostać zakwalifikowany jednocześnie do kilu wymienionych wyżej grup.

 

PROPONOWANE FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU: 

1. Indywidualne Poradnictwo Zawodowe wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania dla 176 os.

Warsztaty Integracji i Rozwoju (poradnictwo zawodowe grupowe) dla 176 os.

Uczestnik otrzyma: 

- catering

- materiały szkoleniowe

- ubezpieczenie NNW

- certyfikat ukończenia zajęć 

- zwrot kosztów dojazdu

2. Pośrednictwo Pracy dla 176 os. 

3. Wsparcie Doradcy Zawodowego wraz z monitoringiem realizacji IPD dla 176 os.

4. Bony szkoleniowe (szkolenia kwalifikacyjne i kompetencyjne) dla 35 os.

Uczestnik otrzyma: 

- stypendium szkoleniowe

- zwrot kosztów dojazdu

- badania lekarskie

- ubezpieczenie NWW

- zwrot kosztów opieki nad osobą zależną

Uprzejmie przypominamy, iż Uczestnicy projektu zainteresowani udziałem w szkoleniach zawodowych powinni dostarczyć do Biura projektu promesę zatrudnieniową od pracodawcy. Wzór promesy znajduje się w plikach do pobrania

5. Staże Zawodowe dla 176 os. – 4-miesięczne

 Uczestnik otrzyma:

- stypendium stażowe 

- badania lekarskie

- ubezpieczenie NWW

- zwrot kosztów dojazdu

- zwrot kosztów opieki nad osobą zależną

Wynagrodzenie dla opiekunów danego stażysty (max. 1200 PLN)
                                                                        

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU !!!

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt. 

BIURO LIDERA:
Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o.
ul. Sokołowskiego 6
31-436 Kraków
tel./fax 12 412 13 00   tel. kom. 519 746 940
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

UŁATWIENIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

W przypadku gdy rodzaj niepełnosprawności tego wymaga Realizator może zapewnić szczególne warunki realizacji danej formy wsparcia. Potrzebę dostosowania wsparcia adekwatnie do rodzaju niepełnosprawności prosimy zgłaszać mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerami telefonu 519 746 920/ (12) 412 13 00.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA PONIŻEJ

 

 

 

ZWROTY KOSZTÓW DOJAZDU - WIR/STAŻ

WYKAZ DOKUMENTÓW

WYMAGANYCH DO ROZLICZENIA ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU:

W przypadku dojazdu pociągiem, busem, autobusem PKS lub MPK:

 1. a) wniosek o zwrot kosztów dojazdu
 2. b) bilety lub zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu
 3. c) dowód zakupu biletu miesięcznego (jeżeli dotyczy).

 W przypadku dojazdu samochodem prywatnym:

 1. a) wniosek o zwrot kosztów dojazdu
 2. b) bilet lub zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu
 3. c) kserokopia prawa jazdy
 4. d) kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu
 5. e) w przypadku samochodu użyczonego dodatkowo: kserokopia umowy użyczenia samochodu, kserokopia dowodu rejestracyjnego użyczonego samochodu.

Szczegółowe informacje znajdują się w pliku o nazwie "zasady zwrotów kosztów dojazdu".

 

DOKUMENTY DO POBRANIA PONIŻEJ

 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 11 stycznia 2021 r. do odwołania zostaje wstrzymana bezpośrednia obsługa klientów.

Zgłoszenia do projektów oraz załatwienie innych spraw związanych z udziałem w projektach, które wymagają konsultacji z Pracownikami będą możliwe wyłącznie po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym ustaleniu terminu Państwa wizyty, pod numerem telefonu 519 746 940/(12) 412 13 00 lub poprzez kontakt na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wstrzymanie bezpośredniej obsługi klientów jest spowodowane wzrostem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

 

O naszej

Firmie

Jesteśmy firmą konsultingową istniejącą od 2007 roku.

Zajmujemy się wspieraniem instytucji publicznych oraz firm prywatnych w procesie planowania i realizowania projektów kształtujących ich rozwój gospodarczy i organizacyjny.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie pozyskiwania środków unijnych, począwszy od przeprowadzenia analizy możliwości dofinansowania, poprzez przygotowanie kompletnego projektu i wniosku aż do jego końcowego rozliczenia.  

czytaj więcej

Partnerzy z którymi

Współpracujemy

 
 • grafika przedstawia Logotyp - Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych
 • grafika przedstawia Logotyp - Urząd Pracy
 • grafika przedstawia Logotyp - partner E!volve
 • grafika przedstawia Logotyp - Organizacja Przyjazna Rodzicom