Nasze usługi nastawione są na jakość, efektywność oraz szeroką gamę zastosowań. Najważniejszymi atutami firmy, są profesjonalizm i umiejętność unikania zbędnych kosztów.
 
Osiągnięcia

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w ramach Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przyznał nam znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych. 

 
 
Kontakt

KRAKÓW

ul. Sokołowskiego 6
31 - 436 Kraków

tel.
/fax +48 12 412 13 00
 

KIELCE  

ul. Jarońskich 20

25 - 335 Kielce 

tel. 572 294 790

 

NOWOŚĆ! Identyfikacja autentyczności dokumentów

 

 

IDENTYFIKACJA AUTENTYCZNOŚCI DOKUMENTÓW

Cel

Uzyskanie kompetencji w zakresie identyfikacji dokumentów oraz ich autentyczności i znaczenia dla firmy/ urzędu/ placówki/ zakładu pracy.

Wymagania wstępne

Rozróżnianie podstawowych rodzajów dokumentów oraz ogólna wiedza o ich znaczeniu.

Metody i techniki szkolenia

Wykład, prezentacja, ćwiczenia, pogadanka, pokaz.

Czas trwania

 • 1 dzień szkolenia,
 • 8 godz. dydaktycznych.

Efekty dla uczestników

 • poznanie cech i znaków charakterystycznych dokumentów wynikających z zasad ich produkcji i zastosowanych w nich zabezpieczeń,
 • nabycie umiejętności oceny autentyczności dokumentu,
 • zapoznanie się z trendami fałszowania dokumentów,
 • nabycie umiejętności korzystania z profesjonalnych urządzeń wspomagających pracę z dokumentami,
 • nabycie wiedzy dotyczącej metod weryfikacji dokumentów publicznych w obrocie gospodarczym,
 • podniesienie ogólnej świadomości zagrożeń związanych z odpowiedzialnością prawną wynikającą z niedopełnienia obowiązków,
 • uświadomienie o zachowaniu należytej staranności podczas weryfikacji dokumentów,
 • zapoznanie się z rodzajami dokumentów tożsamości, firmowych i urzędowych obowiązujących na terytorium RP,
 • poznanie sposobów wytwarzania dokumentów i stosowanych zabezpieczeń,
 • poznanie wszystkich zabezpieczeń oraz zasad personalizacji danych w omawianych dokumentach umiejętności i oceny autentyczności dokumentów publicznych na podstawie: zabezpieczeń blankietu, personalizacji danych, ochrony personalizacji danych, pieczęci.

Program szkolenia

8 godz.

1.

 

 

Dokumenty stwierdzające tożsamość i przestępstwa związane z nimi.

 1. Dowody osobiste, paszporty, prawo jazdy, karta stałego pobytu, paszporty cudzoziemców, dowody osobiste cudzoziemców.
 2. Ocena zgodności wizerunku posiadacza ze zdjęciem w dokumencie.
 3. Ogólna ocena dokumentu.
 4. Stopień zużycia dokumentu/ naturalność zużycia dokumentu.
 5. Kolorystyka i szafa graficzna.
 6. Zabezpieczenia blankietu i personalizacji.
 7. Falsyfikaty wykonane przez przerobienie/ podrobienie.

2 godz.

2.

 

Podstawy grafologii.

 1. Podstawowe informacje o analizie pisma ręcznego.
 2. Czynniki wpływające na pismo.
 3. Cechy osobowe pisma.
 4. Rodzaje podpisów.
 5.  Metody fałszowania podpisu.
 6. Weryfikacja autentyczności podpisu w dokumentach stwierdzających tożsamość.

1,5 godz.

3.

 

Metody rozpoznawania autentyczności odcisku pieczęci.

 1. Analiza technologiczności pieczęci.
 2. Cechy pieczęci autentycznych i  fałszywych.
 3. Stosowane imitacje.
 4. Cechy pieczęci potwierdzającej przekroczenie granicy.

1,5 godz.

4.

 

Zabezpieczenia dokumentów stwierdzających tożsamość
i sposoby weryfikacji ich autentyczności.

 1. Zabezpieczenia blankietów. 
 2. Szczegółowe zasady personalizacji danych i dokonywania wpisów.
 3. Zabezpieczenie personalizacji i wpisów przed przerobieniem.
 4. Zespolenie zdjęcia z blankietem i zabezpieczenie przed wymianą.
 5. Fałszerstwa.
 6. Wykorzystanie urządzeń do określenia i weryfikacji autentyczności dokumentów. 

1,5 godz.

5.

 

Odczytywanie zabezpieczeń.

 1. Zabezpieczenia w papierze.
 2. Zabezpieczenia optyczne wykonane drukiem.
 3. Zabezpieczenia optyczne specjalne.
 4. Techniki druku.
 5. Zabezpieczenia specjalne.
 6. Zabezpieczenia utajone.

 

1,5 godz.

Dokument 

 

zaświadczenie akredytowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz certyfikat od jednostki orgaznizującej szkolenie

 

 

Kadra szkoleniowa

 

Piotr Pindel / Paweł Łukasik

Termin

06.02.2015 r.

 

Miejsce

 

w siedzibie Zamawiającego

Korzystna cena Do uzgodnienia z zamawiającym

Organizacja

 

Cena obejmuje organizację i przeprowadzenie sesji o charakterze stacjonarnym, w tym:

 • trenera – wykładowcę,
 • autorski skrypt,
 • materiały piśmienne (notes i długopis), teczka/ segregator,
 • catering,
 • ubezpieczenie NNW,
 • obsługę organizacyjną.

 

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy 

 

 
 
GDP Copyright 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ideo Realizacja:
CMS Edito Powered by: