Nasze usługi nastawione są na jakość, efektywność oraz szeroką gamę zastosowań. Najważniejszymi atutami firmy, są profesjonalizm i umiejętność unikania zbędnych kosztów.
 
Osiągnięcia

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w ramach Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przyznał nam znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych. 

 
 
Kontakt

KRAKÓW

ul. Sokołowskiego 6
31 - 436 Kraków

tel.
/fax +48 12 412 13 00
 

KIELCE  

ul. Jarońskich 20

25 - 335 Kielce 

tel. 572 294 790

 

BEZPŁATNE szkolenia dla Trenerów

 

 

 

Szkolenie dla Trenerów prowadzących zajęcia dla osób
w wieku 50+

 

 

Szkolenie realizowane w ramach projektu innowacyjnego "Zrozumieć seniora - kompendium metod i narzędzi efektywnego doradztwa i edukacji dla osób w wieku +50"

 

Cel

Doskonalenie i kształtowanie umiejętności trenerskich - przygotowanie do prowadzenia zajęć z osobami w wieku 50+. 

Wymagania wstępne

 

Do projektu mogą zakwalifikować się trenerzy posiadający odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu zajęć - to jest 240 godzin szkoleniowych oraz współpracujący z  instytucją szkoleniową posiadającą siedzibę/ filię/ oddział lub inną jednostkę organizacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego. 

 

Metody i techniki szkolenia

Prezentacja multimedialna, ćwiczenia, dyskusje.

Czas trwania

 • 4 dni szkoleniowe,
 • 32 godz. dydaktyczne.
 • 2 moduły po 2 dni.

Efekty dla uczestników

Uczestnicy: 

 • zdefiniują/ zredefiniują własne kompetencje zawodowe w kontekście kształcenia osób w wieku 50+, 
 • poznają zasady efektywnego prowadzenia szkoleń z osobami w wieku 50+, 
 • poznają zasady właściwego dla osób w wieku 50+ budowania programów, organizacji i oceny procesu szkoleniowego. 

 

Uczestnicy będą potrafili: 

 • odpowiednio przygotować i przeprowadzić warsztat/ szkolenie dla osób w wieku 50+, 
 • samodzielnie kontynuować proces szkoleniowy dla osób 50+,
 •  skutecznie rozpoznawać potrzeby i radzić sobie ze specyficznymi zachowaniami uczestników szkoleń w wieku 50+. 

Program szkolenia

32 godz.

1 dzień

 

SESJA I - Rozpoczęcie szkolenia:

 • przedstawienie Projektu i programu szkolenia, 
 • autoprezentacja uczestników i prowadzących.

SESJA II - Sytuacja zawodowa i osobista osób w wieku 50+:

 • profil społeczny i psychologiczny osób w wieku 50+,
 • problemy osób pracujących z bezrobotnymi w wieku 50+ - diagnoza deficytów postaw, wiedzy i umiejętności.

SESJA III - Nowoczesne formy i metody edukacji dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 50+:

 • zasady prezentacji treści szkoleniowych dla osób w wieku 50+, 
 • techniki pracy z grupą szkoleniową złożoną z osób w wieku 50+,
 • wybrane zagadnienia andragogiki, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 50+.

SESJA IV - Katalog umiejętności związanych z pracą z osobami w wieku 50+: 

 • skuteczna komunikacja w procesie szkoleniowym (popełniane błędy
  i napotykane bariery).

Podsumowanie 1 dnia szkolenia. Sesja pytań i odpowiedzi.

 

 

 

8 godz.

 

 

2 dzień

 

„Tylne lusterko” – przypomnienie treści szkoleniowych z dnia poprzedniego.

 

SESJA IV c.d. - Katalog umiejętności związanych z pracą z osobami w wieku 50+: 

 • rozpoznawanie potrzeb uczestników szkolenia,
 • dostosowanie programu do potrzeb grupy w wieku 50+.

SESJA V - Rola trenera w procesie kształcenia osób w wieku 50+:

 • procesy indywidualne – motywowanie, wsparcie, doradztwo, trening,
 • metody dynamizowania pracy w grupie złożonej z osób w wieku 50+,
 • radzenie sobie z tremą przed i w trakcie zajęć szkoleniowych.

SESJA VI  - Zasady przygotowania szkoleń dla osób w wieku 50+:

 • przygotowywanie konspektów zajęć,
 • przygotowanie i edycja materiałów szkoleniowych,
 • przygotowanie i opracowanie ćwiczeń i pomocy szkoleniowych,
Podsumowanie 2. dnia szkolenia. Sesja pytań i odpowiedzi.

Podsumowanie modułu 1.

Ustalenia organizacyjne i merytoryczne dot. modułu 2.

 

8  godz.

3 dzień

 

„Tylne lusterko” – przypomnienie treści szkoleniowych z poprzedniego modułu.


Prezentacje uczestników – omówienie i analiza poszczególnych prezentacji z wykorzystaniem SESJI: VII oraz VIII

 

Podsumowanie 3. dnia szkolenia. Sesja pytań i odpowiedzi.

 

8 godz.

4 dzień

 

„Tylne lusterko” – przypomnienie treści szkoleniowych z dnia poprzedniego.

 

Prezentacje uczestników – omówienie i analiza poszczególnych prezentacji z wykorzystaniem SESJI: VII oraz VIII - cd.

 

SESJA IX - Metodyka realizacji wybranych warsztatów z uczestnikami w wieku 50+:

 • dostosowanie szkolenia do możliwości i oczekiwań uczestników i oczekiwań uczestników w wieku 50+,
 • analiza programów szkoleń dla osób w wieku 50+.

SESJA X - Podsumowanie szkolenia:

 • sesja pytań i odpowiedzi, 
 • przekazanie informacji dot. realizacji Projektu oraz procesu certyfikacji,
 • zakończenie szkolenia.

8 godz.

 

 

 

Dokumenty 

 •  zaświadczenie akredytowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 • certyfikat.

 

Kadra szkoleniowa

 

Paweł Łukasik oraz Wiesław Zaleszczuk

Terminy

 • 20 - 21 lutego ( I moduł) i 6 - 7 marzec ( II moduł),
 • 27 - 28 lutego ( I moduł) i 13 - 14 marca ( II moduł), 
 • 20 - 21 marca ( I moduł) i 17 - 18 kwietnia ( II moduł), 
 • 27 - 28 marca ( I moduł) i 24 - 25 kwietnia ( II moduł), 
 • 10 - 11 kwietnia ( I moduł) i 8 - 9 maja ( II moduł).

 

Miejsce

 

Kielce ( hotel czterogwiazdkowy)

Korzystna cena

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału decyduje termin złożenia poprawnie wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych. 

 

Organizacja

 

Organizator zapewnia: 

 • trenerów – wykładowców,
 • autorski skrypt,
 • materiały piśmienne (notes i długopis), teczka/ segregator,
 • catering,
 • nocleg,
 • ubezpieczenie NNW,
 • obsługę organizacyjną.

 

 

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania: 

 

1. Kwestionariusz rekrutacyjny 

2. Oświadczenie instytucji szkoleniowej

3. Formularz zgłoszeniowy - trenerzy


Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres  

W razie pytań jesteśmy dostępni pod numerami telefonów 605 866 206 lub (12) 412 13 00.

 

 
 
GDP Copyright 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ideo Realizacja:
CMS Edito Powered by: