Nasze usługi nastawione są na jakość, efektywność oraz szeroką gamę zastosowań. Najważniejszymi atutami firmy, są profesjonalizm i umiejętność unikania zbędnych kosztów.
 
Osiągnięcia

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w ramach Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przyznał nam znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych. 

 
 
Kontakt

KRAKÓW

ul. Sokołowskiego 6
31 - 436 Kraków

tel.
/fax +48 12 412 13 00
 

KIELCE  

ul. Jarońskich 20

25 - 335 Kielce 

tel. 572 294 790

 

Akademia Trenera i Coacha

 

Uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia trenerskiego jest szczególnie istotne biorąc pod uwagę planowane wprowadzenie systemu certyfikacji Trenerów oraz coraz częściej występujące na rynku szkoleń wymogi, dotyczące dokumentowania posiadanych uprawnień Trenera-Szkoleniowca. Potwierdzeniem wysokiej jakości prowadzonych przez nas szkoleń ATiC jest Akredytacja Małopolskiego Kuratora Oświaty, którą otrzymaliśmy w 2010 roku.

 

 Akademia trenera i coacha

AKADEMIA TRENERA I COACHA 

 

EDYCJA VII

Cel

 

Nabycie kompetencji umożliwiających prowadzenie zajęć grupowych dla osób dorosłych i wystąpień publicznych oraz do stosowania coachingu jako narzędzia do rozwiązywania problemów kadrowych i rozwoju pracowników.

 

Wymagania dla uczestników

 • komunikatywność, 
 • doświadczenie w parcy z osobami dorosłymi (menedżerownie, doradcy, pracownicy pomocy, pedagodzy, itp.)
 • predyspozycje do wystąpień publicznych. 

Metody i techniki szkolenia

 

Czas zajęć podzielony jest na 20% wykładu oraz 80% metod i technik aktywnych (ćwiczenia, warsztaty, symulacje, praca własna, odgrywanie ról).

 

Czas trwania

 • 8 dni szkolenia,
 • 80 godz. dydaktycznych,
 • 2 moduły po 40 godz. dydaktycznych.

Efekty dla uczestników

 • uzyskanie odpowiedniej wiedzy z andragogiki i coachingu, 
 • zweryfikowanie predyspozycji osobistych do prowadzenia szkoleń i coachingu, 
 • nabycie umiejętności prowadzenia zajęć grupowych dla osób dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem metod i technik aktywnych, 
 • nabycie umiejętności zastosowania coachingu, jako narzędzia wspierającego rozwój pracowników.

Bloki tematyczne

Moduł I

40 godzin

 • nowoczesne formy i metody edukacji dorosłych, skuteczna komunikacja w procesie szkoleniowym,
 • zasady prezentacji treści szkoleniowych,
 • techniki pracy z grupą szkoleniową,
 • dostosowanie programu do potrzeb grupy,
 • analiza celów i struktury grupy,
 • rola trenera – motywowanie, wsparcie, doradztwo, trening,
 • zasady współszkolenia i prowadzenia warsztatów w parze trenerskiej,
 • rozpoznawanie potrzeb uczestników szkolenia,
 • metody dynamizowania pracy w grupie,
 • formy i metody naboru uczestników,
 • radzenie sobie z tremą przed i w trakcie prowadzenia zajęć szkoleniowych,
 • przerwa przeznaczona na przygotowanie się uczestników.

Moduł II

40 godzin

 • prezentacje warsztatów szkoleniowych przygotowane przez uczestników w czasie pomiędzy modułami,
 • zasady przygotowania szkolenia,
 • przygotowanie konspektów zajęć,
 • wykorzystanie dynamiki grupy w osiągnięciu celów szkoleniowych,
 • praca z uczestnikami kursów sprawiającymi trudności – opór w grupie,
 • procesy grupowe – role w grupie, konformizm i nonkonformizm, leadership, wpływanie na zachowania i uzyskiwanie rezultatów,
 • metodyka realizacji wybranych warsztatów z uczestnikami sprawiającymi trudności,
 • zestawy ćwiczeń doskonalących pracę z grupą,
 • metody coachingu,
 • planowanie coachingu,
 • wykorzystywanie technik coachingu,
 • praktyczny trening sesyjny.

Dokument

 

Świadectwem ukończenia zajęć jest otrzymanie certyfikatu akredytowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Kadra szkoleniowa

 

Wiesław Zaleszczuk / Paweł Łukasik

 

Termin i miejsce

 • Moduł I - od 27 do 30.01.2015 r.
 • Moduł II - od 17 do 20.02.2015 r.
 • „RADOCZA PARK” Hotel*** Active&Spa, 
  ul. Parkowa 1, 
  34-100 Radocza k. Wadowic

Korzystna cena

 

 

Do uzgodnienia z zamawiającym

 

Organizacja

 

Cena obejmuje organizację i przeprowadzenie sesji o charakterze wyjazdowym, w tym:

 • trenera – wykładowcę,
 • salę i techniczne wyposażenie szkoleniowe,
 • materiały szkoleniowe dla uczestnika zawierające: autorski skrypt, zestaw testów i druków używanych na ćwiczeniach, materiały używane do gier symulacyjnych i ćwiczeń inscenizacyjnych, materiały piśmienne (notes i długopis), teczka/segregator,
 • catering,
 • ubezpieczenie NNW,
 • obsługę organizacyjną.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami!

 

Karolina Maj

Specjalista ds. szkoleń

tel. 12 412 13 00

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy

 

 

 

 
 
GDP Copyright 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ideo Realizacja:
CMS Edito Powered by: