Nasze usługi nastawione są na jakość, efektywność oraz szeroką gamę zastosowań. Najważniejszymi atutami firmy, są profesjonalizm i umiejętność unikania zbędnych kosztów.
 
Kontakt

KRAKÓW

ul. Sokołowskiego 6
31 - 436 Kraków

tel.
/fax +48 12 412 13 00
 

KIELCE  

ul. Jarońskich 20

25 - 335 Kielce 

tel. 572 294 790

 

Szkolenia

 

 

 

Przedstawiamy trzy filary, stanowiące podstawę prowadzonych przez nas szkoleń:

 
     

 

WIEDZA – niezbędna w podejmowaniu trafnych decyzji,

 

     ROZWÓJ – istotny w dążeniu do doskonalenia,

 

ETYKA – ważny drogowskaz we właściwym postępowaniu.  

 

 

 

 Szkolenia 

 

Sukces firmy zależy od wielu aspektów. Najistotniejszym i zarazem najcenniejszym źródłem powodzenia są ludzie. Podniesienie jakości wykonywanej pracy i jej rezultatów zależą od wiedzy, umiejętności merytorycznych, osobowości pracowników i stworzonego im odpowiedniego środowiska pracy. Stałe podnoszenie kwalifikacji własnych i współpracowników to priorytet menedżerów nowoczesnych organizacji, to inwestycja, która procentuje. Pozycja na rynku nie jest bowiem dziełem przypadku. To dzięki kompetencjom pracowników możliwy jest rozwój firmy, wzrost zaufania klientów i pozyskiwanie nowych.

 

W kwietniu 2008 roku uzyskaliśmy wpis do rejestru insytucji szkoleniowych pod numerem 2.12/00047/2008.  

 
 
GDP Copyright 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ideo Realizacja:
CMS Edito Powered by: