Przygotowujemy i realizujemy od podstaw projekty w zakresie infrastruktury technicznej oraz społecznej.
 

O nas

Grupa Doradcza Projekt  jest firmą konsultingową zajmującą się wspieraniem firm i instytucji w obszarze rozwoju zasobów ludzkich oraz projektów inwestycyjnych. Działamy na rzecz sektora biznesu, samorządu terytorialnego oraz sektora publicznego.

czytaj dalej

 
 

Kontakt

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o. o.
ul. Sokołowskiego 6, 31 - 436 Kraków
tel./fax +48 12 412 13 00

 

Realizowane projekty

Szansa na stałe zatrudnienie 01-03-2014

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja!

 

 

"SZANSA NA STAŁE ZATRUDNIENIE"

 

 

 

1 marca 2014 roku Grupa Doradcza Projekt Sp. z o. o. rozpoczęła realizację projektu pn. „Szansa na stałe zatrudnienie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

 

 

Głównym celem Projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia do 30.04.2015 r. przez min. 90% spośród 72 osób długotrwale bezrobotnych w wieku poniżej 30 roku życia i powyżej 50 roku życia zamieszkałych na terenie powiatu kieleckiego, z których co najmniej 30% uzyska zatrudnienie.

 

Uczestnicy Projektu:

 

Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy wyłącznie osoby:

 

- długotrwale bezrobotnew wieku poniżej 30 roku życia oraz powyżej 50 roku życia,

 

- zamieszkałe na terenie powiatu kieleckiego.

 

Rekrutacja uczestników zainteresowanych udziałem w projekcie potrwa do 31.05.2014 r.

 

Zaplanowane Formy Wsparcia:

 

W ramach projektu wszyscy Uczestnicy zostaną BEZPŁATNIE objęci następującymi formami wsparcia:

 

1. Indywidualny Plan Działania – realizowany przez doradcę zawodowego w celu poznania własnych predyspozycji zawodowych i szans na rynku pracy oraz wypracowania ścieżki rozwoju zawodowego.

 

2. Pośrednictwo pracy – dwa spotkania z pośrednikiem pracy (przed szkoleniem i po stażu), których celem będzie m. in. przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, opracowanie dokumentów aplikacyjnych, poznanie metod poszukiwania pracy.

 

3. Szkolenia zawodowe – każda osoba weźmie udział w jednym, wybranym przez siebie szkoleniu

 

z zakresu:

 
- Kierowca ciągnika siodłowego (Prawo jazdy kat. C, C+E + kwalifikacja wstępna) (235 h dla 24 osób)
 
- Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego MAG i spawanie metodą TIG (150 h dla 24 osób)
 

- Pracownik ochrony fizycznej I stopnia (245 h dla 24 osób)

 

Uczestnicy otrzymają: zaświadczenia/certyfikaty ukończenia szkolenia i nabycia kwalifikacji i umiejętności zawodowych, zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe, ubezpieczenie NW, wyżywienie w trakcie zajęć oraz zostaną objęci badaniami lekarskimi przed szkoleniem.

 

4. Staże zawodowe – trwające 4 miesiące, umożliwiające nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy na stanowiskach zgodnych z kierunkiem odbytego szkolenia oraz nabycie doświadczenia, zwiększającego szanse na uzyskanie zatrudnienia. Uczestnicy otrzymają: stypendium stażowe, ubezpieczenie NW, zwrot kosztów dojazdu w przypadku stażu poza miejscem zamieszkania.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie następujących dokumentów:

 

·          kwestionariusz rekrutacyjny,

 

·          oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

 

·          deklaracja uczestnictwa w projekcie,

 

·          zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy.

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie.

 

Projekt jest realizowany w okresie od 01.03.2014 r. do 30.04.2015 r.

 

Osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu prosimy o kontakt:

 

Biuro projektu:

ul. Jarońskich 20

25-335 Kielce

tel. 41-366-20-16

e-mail: gdp.kielce@wp.pl 

 
 
 
 
 
 
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
 
GDP Copyright 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ideo Realizacja:
CMS Edito Powered by: