Przygotowujemy i realizujemy od podstaw projekty w zakresie infrastruktury technicznej oraz społecznej.
 

O nas

Grupa Doradcza Projekt  jest firmą konsultingową zajmującą się wspieraniem firm i instytucji w obszarze rozwoju zasobów ludzkich oraz projektów inwestycyjnych. Działamy na rzecz sektora biznesu, samorządu terytorialnego oraz sektora publicznego.

czytaj dalej

 
 

Kontakt

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o. o.
ul. Sokołowskiego 6, 31 - 436 Kraków
tel./fax +48 12 412 13 00

 

Realizowane projekty

Rozwój poprzez doświadczenie 01-10-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Człowiek- najlepsza inwestycja

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 
 

„Rozwój poprzez Doświadczenie”  

 
 

01 października 2011 roku Grupa Doradcza Projekt Sp. z o. o. rozpoczęła w województwie świętokrzyskim realizację projektu „Rozwój poprzez Doświadczenie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.  

 
 

Głównym celem Projektu jest zdobycie do końca sierpnia 2012 roku nowych lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych przez 45 osób pracujących, w  tym 27 kobiet zamieszkałych na terenie woj. świętokrzyskiego.

 
 

Projekt jest adresowany do osób pracujących, mieszkańców województwa świętokrzyskiego, powyżej 50 roku życia, uczestniczących w szkoleniach i kursach poza godzinami pracy, które z własnej inicjatywy będą zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności, posiadających, co najwyżej średnie wykształcenie. 

 
 

W ramach projektu zostaną zorganizowane BEZPŁATNE szkolenia zawodowe z zakresu: 

 

 ·        I     KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

 

Uczestnicy szkolenia ( 20 mężczyzn) rozpoczną udział w projekcie szkoleniem prawo jazdy kat. C, po zdaniu egzaminu rozpoczną kurs na prawo jazdy kat. C+E zaś po zakończeniu kursu kat. C rozpoczną szkolenie: Kwalifikacja Wstępna. W trakcie kursu prawo jazdy kat. C przeprowadzony zostanie dodatkowo 2 godzinny wykład ECODRIVING - stylu kierowania, który sprawia, że jazda samochodem jest bardziej ekonomiczna oraz mniej uciążliwa dla środowiska, wśród uczestników wykładów podniesiona zostanie świadomość ekologiczna.

 
·        II   SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA I KASY FISKALNEJ
 

Szkolenie przeznaczone jest dla 30 kobiet, zajęcia odbywać się będą średnio po 6 godzin dziennie. Zakres tematyczny szkolenia będzie poszerzony o moduł z obsługi komputera i kasy fiskalnej.

 
 

Szkolenia zawodowe będą zakończone wydaniem prawa jazdy kat. C, kat. C+E, świadectwa kwalifikacji zawodowej zgodnie z rozporządzeniem z dnia 01 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy, w przypadku szkolenia sprzedawca wydaniem zaświadczenia/świadectwa ukończenia szkolenia i nabycia kwalifikacji i umiejętności.

 

Wszyscy Uczestnicy szkoleń zawodowych otrzymają: materiały szkoleniowe oraz wyżywienie w trakcie zajęć. Ponadto zostaną objęci badaniami lekarskimi przed szkoleniem oraz ubezpieczeniem NW w jego trakcie. 

 

Rekrutacja do projektu zapoczątkowana będzie etapem promocji i informowania o możliwości udziału w projekcie na terenie woj. świętokrzyskiego. Uczestnicy zostaną wyłonieni w oparciu o podstawowe kryteria tj. osoby pracujące powyżej 50 roku życia, zamieszkujące na terenie woj. świętokrzyskiego, posiadające, co najwyżej średnie wykształcenie. 

 

O zakwalifikowaniu do projektu będzie decydować:

 

- złożenie wszystkich wymaganych, poprawnie wypełnionych oraz kompletnych dokumentów rekrutacyjnych,

- spełnianie wymogów formalnych uczestnictwa w projekcie,

- kolejność zgłoszeń.

 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:  
 

Biuro projektu: 

 
ul. Jarońskich 20
25-335 Kielce
tel. 41 366 20 16
e-mail:
 

Biuro realizatora Projektu:

 

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o. o.

ul. Ładna 4 - 6, 31 - 444 Kraków

Tel./Fax.: 12 294-18-64

e-mail:

 

www.efs.gov.pl

www.europa.eu.int

 

Aktualności

18.08.2012 r.

Rozpoczęcie kursu prawo jazdy kat. C+E w ramach szkolenia „Kierowca samochodu ciężarowego (kurs prawo jazdy kat. C, C+E i kwalifikacja wstępna” w ramach Projektu pn. „Rozwój poprzez Doświadczenie” nr WND-POKL.08.01.01-26-063/11

 

 

Dnia 20 sierpnia 2012 r. w budynku Szkoły Jazdy „Krzysztof” mieszczącym się przy ul. Karczówkowskiej 10 w Kielcach  rozpocznie się kurs prawo jazdy kat. C+E dla 1 Uczestnika Projektu pn. "Rozwój poprzez Doświadczenie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który do 18.08.2012 uzyskał pozytywny wynik egzaminu teoretycznego i praktycznego na kat. C.

Czas trwania szkolenia: 20.08.2012r.-31.08.2012r. egzamin: 31.08.2012r.

27.07.2012

Kurs prawo jazdy kat. C+E w ramach szkolenia „Kierowca samochodu ciężarowego (kurs prawo jazdy kat. C, C+E i kwalifikacja wstępna) w ramach Projektu pn. „Rozwój poprzez Doświadczenie” nr WND-POKL.08.01.01-26-063/11

 

 

Dnia 23 lipca 2012 r. w budynku Szkoły Jazdy „Krzysztof” mieszczącym się przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Kielcach  rozpoczął się kurs prawo jazdy kat. C+E dla 1 Uczestnika Projektu pn. "Rozwój poprzez Doświadczenie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który do 21.07.2012 uzyskał pozytywny wynik egzaminu teoretycznego i praktycznego na kat. C.

Czas trwania szkolenia: 23.07.2012r.-16.08.2012r. egzamin: 17.08.2012-31.08.2012

 

21.07.2012

 

Rozpoczęcie kursu prawo jazdy kat. C+E w ramach szkolenia „Kierowca samochodu ciężarowego (kurs prawo jazdy kat. C, C+E i kwalifikacja wstępna) w ramach Projektu pn. „Rozwój poprzez Doświadczenie” nr WND-POKL.08.01.01-26-063/11

 

 

Dnia 23 lipca 2012 r. w budynku Szkoły Jazdy „Krzysztof” mieszczącym się przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Kielcach  rozpocznie się kurs prawo jazdy kat. C+E dla 1 Uczestnika Projektu pn. "Rozwój poprzez Doświadczenie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który do 21.07.2012 uzyskał pozytywny wynik egzaminu teoretycznego i praktycznego na kat. C.

Czas trwania szkolenia: 23.07.2012r.-05.08.2012r. egzamin: 06.08.2012-31.08.2012

 

07.06.2012
Rozpoczęcie kursu prawo jazdy kat. C+E (III Grupa) w ramach szkolenia „Kierowca samochodu ciężarowego (kurs prawo jazdy kat. C, C+E i kwalifikacja wstępna) w ramach Projektu pn. „Rozwój poprzez Doświadczenie” nr WND-POKL.08.01.01-26-063/11
 
 
Dnia 11 czerwca 2012 r. w budynku Szkoły Jazdy „Krzysztof” mieszczącym się przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Kielcach  rozpocznie się kurs prawo jazdy kat. C+E dla 1 Uczestnika Projektu pn. "Rozwój poprzez Doświadczenie" (III Grupa, kod: KSC/RpD/2012/Ib) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który do 06.06.2012 uzyskał pozytywny wynik egzaminu teoretycznego i praktycznego na kat. C.
Czas trwania kursu: 11.06.2012r.-29.06.2012r. egzamin: 30.06.2012-31.07.2012
 

05.06.2012

 

Kierownik projektu pragnie poinformować, iż w związku z wydłużeniem realizacji projektu o 1 miesiąc tj. do 31.08.2012 zmianie uległ regulamin projektu w części:

 

1.       § 1, pkt. 1, 4, 6

Nowa wersja regulaminu obowiązuje od dnia 05.06.2012- zapraszamy do zapoznania się z regulaminem dostępnym w części „pliki do pobrania”.

 

14.05.2012

 

Rozpoczęcie kursu prawo jazdy kat. C+E (II grupa) w ramach szkolenia „Kierowca samochodu ciężarowego (kurs prawo jazdy kat. C, C+E i kwalifikacja wstępna) w ramach Projektu pn. „Rozwój poprzez Doświadczenie” nr WND-POKL.08.01.01-26-063/11

 

 

Dnia 14 maja 2012 r. w budynku Szkoły Jazdy „Krzysztof” mieszczącym się przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Kielcach  rozpocznie się kurs prawo jazdy kat. C+E dla 4 Uczestników Projektu pn. "Rozwój poprzez Doświadczenie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którzy do 14.05.2012 uzyskali pozytywny wynik egzaminu teoretycznego i praktycznego na kat. C.

Czas trwania szkolenia: 14.05.2012r.-10.06.2012r. egzamin: 11.06.2012-31.07.2012

 

11.04.2012r.

Rozpoczęcie szkolenia „Sprzedawca" w ramach Projektu pn. „Rozwój poprzez Doświadczenie” nr WND-POKL.08.01.01-26-063/11

 

Dnia 14 kwietnia 2012 r. w budynku mieszczącym się przy ul. 1-go Maja 191 w Kielcach rozpocznie się szkolenie „Sprzedawca" dla 15 Uczestników Projektu (II Grupa) pn. "Rozwój poprzez Doświadczenie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Harmonogram szkolenia załączamy poniżej.

Czas trwania szkolenia: 14.04.2012r.-16.06.2012r.

 

31.03.2012

 

Kierownik projektu pragnie poinformować, iż zmianie uległ regulamin projektu w części:

 

1.       § 3, pkt. I, ppkt. 1

 

Nowa wersja regulaminu obowiązuje od dnia 31.03.2012- zapraszamy do zapoznania się z regulaminem dostępnym w części „pliki do pobrania”.

 

23.03.2012

 

Rozpoczęcie kursu z zakresu kwalifikacji wstępnej w ramach szkolenia „Kierowca samochodu ciężarowego (kurs prawo jazdy kat. C, C+E i kwalifikacja wstępna) w ramach Projektu pn. „Rozwój poprzez Doświadczenie” nr WND-POKL.08.01.01-26-063/11

 

 

Dnia 31 marca 2012 r. w budynku Szkoły Jazdy „Krzysztof” mieszczącym się przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Kielcach  rozpocznie się kurs z zakresu kwalifikacji wstępnej dla 20 Uczestników Projektu pn. "Rozwój poprzez Doświadczenie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

Czas trwania kursu: 31.03.2012r.-08.07.2012r. test kwalifikacyjny: 09.07.2012-31.07.2012

 

23.03.2012

Rozpoczęcie kursu prawo jazdy kat. C+E w ramach szkolenia „Kierowca samochodu ciężarowego (kurs prawo jazdy kat. C, C+E i kwalifikacja wstępna) w ramach Projektu pn. „Rozwój poprzez Doświadczenie” nr WND-POKL.08.01.01-26-063/11

 

 

Dnia 24 marca 2012 r. w budynku Szkoły Jazdy „Krzysztof” mieszczącym się przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Kielcach  rozpocznie się kurs prawo jazdy kat. C+E dla 3 Uczestników Projektu pn. "Rozwój poprzez Doświadczenie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którzy do 23.04.2012 uzyskali pozytywny wynik egzaminu teoretycznego i praktycznego na kat. C.

Czas trwania szkolenia: 24.03.2012r.-25.04.2012r. egzamin: 26.04.2012-31.07.2012

 

01.03.2012

 

Kierownik projektu pragnie poinformować, iż zmianie uległ regulamin projektu w części:

 

1.       § 2, Biuro Projektu

 

i dotyczy zmiany adresu Biura Projektu. Nowa wersja regulaminu obowiązuje od dnia 01.03.2012- zapraszamy do zapoznania się z regulaminem dostępnym w części „pliki do pobrania”.

 

 

10.01.2012r.

Rozpoczęcie szkolenia „Sprzedawca" w ramach Projektu pn. „Rozwój poprzez Doświadczenie” nr WND-POKL.08.01.01-26-063/11

 

 

Dnia 21 stycznia 2012 r. w budynku mieszczącym się przy ul. 1-go Maja 191 w Kielcach rozpocznie się szkolenie „Sprzedawca" dla 15 Uczestników Projektu (I Grupa) pn. "Rozwój poprzez Doświadczenie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas trwania szkolenia: 21.01.2012r.-10.03.2012r.

 

09.01.2012r:

Rozpoczęcie szkolenia „Kierowca samochodu ciężarowego (kurs prawo jazdy kat. C, C+E i kwalifikacja wstępna)" w ramach Projektu pn. „Rozwój poprzez Doświadczenie” nr WND-POKL.08.01.01-26-063/11

 

 

Dnia 14 stycznia 2012 r. w budynku Szkoły Jazdy „Krzysztof” mieszczącym się przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Kielcach  rozpocznie się szkolenie „Kierowca samochodu ciężarowego (kurs prawo jazdy kat. C, C+E i kwalifikacja wstępna)" dla 20 Uczestników Projektu pn. "Rozwój poprzez Doświadczenie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas trwania szkolenia: 14.01.2012r.-31.07.2012r.

 

02.01.2012

 

Kierownik projektu pragnie poinformować, iż zmianie uległ regulamin projektu w części:

 

1.       § 3, pkt. I, ppkt. 1

 

 

2.       § 3, pkt. III, ppkt. 3

 

 

3.       § 3, pkt. IV, ppkt. 2

 

Nowa wersja regulaminu obowiązuje od dnia 02.01.2012- zapraszamy do zapoznania się z regulaminem dostępnym w części „pliki do pobrania”.

 

Wyniki oceny ofert - 2/ZO/SZKOLENIE/KSC/RpD/2011

           W związku z zakończeniem terminu składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/ZO/SZKOLENIE/KSC/RpD/2011, dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Kierowca samochodu ciężarowego- kurs prawo jazdy kat.C, C+E i kwalifikacja wstępna, realizowanego w ramach Projektu „Rozwój poprzez Doświadczenie", dokonano wyboru Wykonawcy na realizację ww. usługi. W wyniku oceny oferty, na podstawie kryteriów wyboru oferty, zawartych w zapytaniu ofertowym, najwyższą liczbę punktów przyznano firmie: Szkoła Jazdy „Krzysztof”.

 

 

Wyniki oceny ofert - 1/ZO/SZKOLENIE/SPRZEDAWCA/RpD/2011

W związku z zakończeniem terminu składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/ZO/SZKOLENIE/SPRZEDAWCA/RpD/2011, dotyczące przeprowadzenia szkolenia "Sprzedawca", realizowanego w ramach Projektu „Rozwój poprzez Doświadczenie", dokonano wyboru Wykonawcy na realizację ww. usługi. W wyniku oceny oferty, na podstawie kryteriów wyboru oferty, zawartych w zapytaniu ofertowym, najwyższą liczbę punktów przyznano firmie: Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego „EDUKACJA” s.c. Krzysztof Kot & Magdalena Kot.

 

  

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY- 2/ZO/SZKOLENIE/KSC/RpD/2011- 01.12.2011 

Zamawiający:

GRUPA DORADCZA PROJEKT SPÓŁKA Z O.O.

31-444 Kraków, ul. Ładna 4-6

Telefon 12-412-11-73

Fax 12-294-18-64

e-mail:

 

BIURO PROJEKTU

25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 66

Telefon: 41 366 20 16

e-mail:

 

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia dotyczącego przeprowadzenia szkolenia: Kierowca samochodu ciężarowego (Kurs prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna) wraz z egzaminami realizowanego w ramach Projektu „Rozwój poprzez Doświadczenie”.

Udzielenie zamówienia nastąpi w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty, w ramach procedury wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady konkurencyjności.

 

Wymogi dotyczące sposobu przygotowania oferty zawiera załączone Zapytanie ofertowe.

 

                                                                       Z poważaniem,

                                                                        Franciszek Fidor 

                                                                       Specjalista ds. szkoleń  i rekrutacji

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY- 1/ZO/SZKOLENIE/SPRZEDAWCA/RpD/2011 -30.11.2011 

Zamawiający:

GRUPA DORADCZA PROJEKT SPÓŁKA Z O.O.

31-444 Kraków, ul. Ładna 4-6

Telefon 12-412-11-73

Fax 12-294-18-64

e-mail:

 

BIURO PROJEKTU

25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 66

Telefon: 41 366 20 16

e-mail:

 

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia dotyczącego przeprowadzenia szkolenia: „Sprzedawca” wraz z egzaminem realizowanego w ramach Projektu „Rozwój poprzez Doświadczenie”.

Udzielenie zamówienia nastąpi w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty, w ramach procedury wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady konkurencyjności.

 

Wymogi dotyczące sposobu przygotowania oferty zawiera załączone Zapytanie ofertowe.

 
 
GDP Copyright 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ideo Realizacja:
CMS Edito Powered by: