Przygotowujemy i wdrażamy od podstaw projekty o charakterze inwestycyjnym oraz społecznym.
 
Osiągnięcia

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w ramach Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przyznał nam znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych. 

 
 
Kontakt

KRAKÓW

ul. Sokołowskiego 6
31 - 436 Kraków

tel.
/fax +48 12 412 13 00
 

KIELCE  

ul. Jarońskich 20

25 - 335 Kielce 

tel. 572 294 790

 

K3

„MAKROREGION POŁUDNIOWY ZDOBYWA K3"

MAKROREGION POŁUDNIOWY ZDOBYWA K3– PODNOSI KOMPENETCJE PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDÓW GMIN I GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA ROZÓJ OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3”

Projekt realizowany na podstawie umowy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1: Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostępie do zatrudnienia , rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego

 

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o. o. - Lider projektu wraz z Partnerem JK Consulting Joanna Kubik rozpoczęli realizację projektu MAKROREGION POŁUDNIOWY ZDOBYWA K3 – PODNOSI KOMPENETCJE PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDÓW GMIN I GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA ROZÓJ OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na lata 2014-2020, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1: Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostępie do zatrudnienia , rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego.

 

Wartość projektu: 1 707 868,80 zł, z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi zł 1 439 391, 82

 

CEL PROJEKTU

Celem Projektu jest umożliwienie minimum 90% z pośród 828 osób (w tym 497K), tj. 746 (w tym 448) - przedstawicielom organów uchwałodawczych i wykonawczych jednostek samorządu gminnego oraz pracownikom jednostek samorządu gminnego odpowiedzialnym za organizację i finansowanie infrastruktury instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu 318 gmin makroregionu południowego (woj. małopolskie, opolskie, dolnośląskie, śląskie) nabycia lub zwiększenia kompetencji w zakresie tworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, w szczególności w zakresie dotyczącym realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, poprzez realizację kompleksowego cyklu szkoleń do 31.07. 2018

 

UCZESTNICY PROJEKTU

Uczestnikami Projektu są przedstawiciele

a)    organów uchwałodawczych i wykonawczych jednostek samorządu gminnego – przedstawicieli władz samorządu gminnego – przedstawiciele władzy

     wykonawczej samorządu gminnego (wójtów , burmistrzów lub prezydentów miast, ewentualnie zastępcy od spraw społecznych ) , przedstawiciele organu

     stanowiącego (tj, rady gminy, miast – np. przewodniczących komisji odpowiedzialnej za sprawy społeczne) odpowiedzialni za decyzje w zakresie organizacji i finansowania infrastruktury opieki nad dziećmi do lat 3 lub innych jednostek organizacyjnych oraz pracowników jednostek samorządu gminnego odpowiedzialnych za organizację i finansowanie infrastruktury instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

b)    Pochodzących z gmin od 5 tysięcy i więcej ludności , , na terenie których nie funkcjonuje żadna instytucja opieki (żłobek, klub dziecięcych, dzienny opiekun) i nie zgłaszają one zapotrzebowania na miejsca opieki, z makroregionu południowego (woj.: małopolskiego, opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego).

 

 

Istnieje także możliwość zorganizowania szkolenia wyłącznie dla Państwa gminy w wybranym przez Państwa terminie.

 

 

OFEROWANE FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

 

VI modułów szkoleniowych z zakresu:

 

 a)  Moduł I – Wpływ (braku) zorganizowania opieki nad dziećmi na rozwój społeczno – gospodarczy gminy” – liczba godzin 8

 b) Moduł II "Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3"- liczba godzin 8

 c)  Moduł III "Finansowanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”- liczba godzin 16

 d) Moduł IV "Współpraca publiczno-  prywatna"- liczba godzin 16

 e) Moduł V "Strategia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w gminie"- liczba godzin 16

 f)   Moduł VI "Zarządzanie inwestycją"- liczba godzin 8

 

 

Każdy Uczestnik/Uczestniczka Projektu otrzyma:

 

·          Zestaw szkoleniowy, w tym: teczka, notes/zeszyt, długopis,

·          Wyżywienie

·          Zwrot kosztów podróży dla uczestników szkoleń – w przypadku gdy miejsce odbywania szkolenia znajduje się poza miejscem zamieszkania uczestnika projektu  (dotyczy kosztów transportu do wysokości opłat za środki transportu publicznego szynowego lub kołowego ((zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze, także w przypadku korzystania ze środków transportu prywatnego (w szczególności samochodem lub taksówką)) jako refundacja wydatku faktycznie poniesionego do w/w wysokości.

·          Zaświadczenie ukończenia szkolenia. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest uczestnictwo, w co najmniej 90% zajęć szkoleniowych (liczonych łącznie dla części teoretycznej i praktycznej) oraz zaliczenie zajęć w formie testu.

 

 UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU!!!

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

 

 

BIURO PROJEKTU

 

GRUPA DORADCZA PROJEKT SP. Z O.O. ,
ul. Sokołowskiego 6, 31-436 Kraków
tel. 12 412 13 00, tel. kom. 519 546 940,
e-mail: biuro@gdp-krakow.pl

Lub

 

JK Consulting Joanna Kubik
Ul. A 3 nr 16, 32-086 Węgrzce
Tel. 12/ 376 78 80, tel.kom. 791 034 656
e-mail: projekt@kubikconsulting.pl

 

 

 

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

 

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o. o. - Lider projektu wraz z Partnerem JK Consulting Joanna Kubik, kończą realizację projektu „MAKROREGION POŁUDNIOWY ZDOBYWA K3 – PODNOSI KOMPENETCJE PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDÓW GMIN I GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA ROZWÓJ OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1: Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostępie do zatrudnienia , rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego, na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem Projektu było umożliwienie 746 osobom - przedstawicielom organów uchwałodawczych i wykonawczych jednostek samorządu gminnego oraz pracownikom jednostek samorządu gminnego odpowiedzialnym za organizację i finansowanie infrastruktury instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu 318 gmin makroregionu południowego (woj. małopolskie, opolskie, dolnośląskie, śląskie) nabycie lub zwiększenie kompetencji w zakresie tworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, w szczególności w zakresie dotyczącym realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, poprzez realizację kompleksowego cyklu szkoleń do 31.07. 2018 r.

 

 W związku z tym, w imieniu Lidera i Partnera Projektu serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konferencji podsumowującej projekt, która odbędzie się w dniu 30 października 2018 r.  

 

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w załączonej informacji.

 

 

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU W RAMACH PROJEKTU

 

Makroregion południowy zdobywa K3 – podnosi kompetencje przedstawicieli samorządów gmin i gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój opieki nad dziećmi do lat 3”

 

 Warunkiem zwrotu kosztów dojazdu transportu jest przedstawienie poprawnie wypełnionego Wniosku o zwrot kosztów dojazdu uczestnika/czki na szkolenie według obowiązujących wzorów. Wzór nr 1 (transport) składają osoby dojeżdżające środkami komunikacji (pociąg, autobus), natomiast wzór nr 2 (samochód) składają osoby dojeżdżające własnym lub użyczonym samochodem.

 

 
 
GDP Copyright 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ideo Realizacja:
CMS Edito Powered by: