Efektywnie świadczymy usługi wysokiej jakości, proponując atrakcyjne ceny. Opinie dotyczące zrealizowanych projektów oraz przeprowadzonych szkoleń są potwierdzeniem naszego profesjonalizmu.
 
Osiągnięcia

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w ramach Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przyznał nam znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych. 

 
 
Kontakt

KRAKÓW

ul. Sokołowskiego 6
31 - 436 Kraków

tel.
/fax +48 12 412 13 00
 

KIELCE  

ul. Jarońskich 20

25 - 335 Kielce 

tel. 572 294 790

 

Oferta

 

KOMPLEKSOWO REALIZUJEMY: 

 

Szkolenia Projekt  Narzędzia badawcze  Doradztwo HR

 

 

USŁUGI SZKOLENIOWE DLA FIRM I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH

 

Opracowujemy i realizujemy szkolenia oraz warsztaty „szyte na miarę”, a także szkolenia typu on the job training (w tym coaching i mentoring). W 2008 roku uzyskaliśmy wpis do RIS , a w roku 2010 akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty w zakresie realizowania usługi szkoleniowej pn. " Akademia trenera i coachc PSZ". Tworząc poszczególną ofertę szkoleniową zawsze kierujemy się trzema podstawowymi zasadami, które jednocześnie stanowią stabilny filar naszej firmy:

 

WIEDZA - niezbędna w podejmowaniu trafnych decyzji, 

 

ROZWÓJ - istostyny w dążeniu do doskonalenia, 

 

ETYKA - ważny drogowskaz we właściwym postępowaniu. 

 

 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI UNIJNYMI

 

Zapewniamy kompleksową obsługę procesu pozyskania środków, począwszy od przeprowadzenia analizy mozliwości dofinansowania, poprzez przygotowanie kompletu projektu i wniosku aż do rozliczenia otrzymanego dofinansowania. Nasza firma oferuje pomoc w zarządzaniu projektem zarówno od strony merytorycznej, jak i finansowej. Mamy doświadczenie w realizacji procesów planowania inwestycji, ubiegania się o dotacje ze śrdoków UE i zarządzania dofinansowanymi projektami.

 

DIAGNOZY FUNKCJONOWANIA ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ 

 

Oferujemy nowe, intuicyjne E-narzędzia, dzięki którym możemy przeprowadzić weryfikację w systemie działania jednostek administracji publicznej. Skupiamy się na trzech głównych diagnozach. Pierwsza z nich to diagnoza satysfakcji pracowników, z której pozyskamy także informacje na temat słabych i mocnych stron urzędu. Kolejna, odnosi się do diagnozy satysfakcji klientów obsługiwanych przez urząd. Następna, to badanie dotyczące kultury oragnizacyjnej w urzędzie.

Uzupełniającymi narzędziami wspomagającymi rozwój kapitału ludzkiego są: macierz kompetencji oraz ocena okresowa pracowników. 

 

BADANIA HR DLA FIRM I ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH

 

Zmiany gospodarcze znacznie wywierają wpływ na rynak pracy. Wychodząc temu zjawisku na przeciw dostarczamy wachlarz usług obejmujący doradztwo personalne i dobór pracowników, organizację pracy w przedsięborstwie w zakresie elastycznych form pracy i zatrudnienia oraz reorganizację zatrudnienia, czyli programy typu Outplacement. Umażamy, że tylko zatrudnienie produktywne, które nie zawiera ani pozornego ani nadmiernego zatrudnienia jest firmie relnie potrzebne. 

 

PORADNICTWO ZAWODOWE

 

Świadczymy róznież usługi z zakresu pośrednictwa pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (nr wpisu do Agencji Zatrudnienia 6101).


 

Przedstawione wyżej propozycje współpracy rozwijamy na życzenie w sposób indywidualny i szczegółowy, biorąc pod uwagę zróżnicowaną sytuację poszczególnych jednostek i ich indywidualne potrzeby.

 

 
 
GDP Copyright 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ideo Realizacja:
CMS Edito Powered by: