Efektywnie świadczymy usługi wysokiej jakości, proponując atrakcyjne ceny. Opinie dotyczące zrealizowanych projektów oraz przeprowadzonych szkoleń są potwierdzeniem naszego profesjonalizmu.
 
Osiągnięcia

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w ramach Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przyznał nam znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych. 

 
 
Kontakt

KRAKÓW

ul. Sokołowskiego 6
31 - 436 Kraków

tel.
/fax +48 12 412 13 00
 

KIELCE  

ul. Jarońskich 20

25 - 335 Kielce 

tel. 572 294 790

 

Misja i cele

 

Misją naszej Spółki jest wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego w podmiotach gospodarczych, organizacjach i instytucjach wszystkich sektorów gospodarki.  

Kapitał ludzki, spośród innych rodzajów kapitału (ziemia, pieniądze, budynki, maszyny i urządzenia) jest najważniejszy. Bez ludzi pozostałe dobra tracą swoją wartość i znaczenie, szczególnie w gospodarce wolnorynkowej. Dlatego dbanie o wysoki poziom kwalifikacji zawodowych ludzi zatrudnianych w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach oraz samych pracodawców, ma podstawowe znaczenie dla tworzenia dobrobytu w danym regionie.

Spółka nasza wspiera rozwój nie tylko kwalifikacji, ale też szeroko rozumianych kompetencji zawodowych poprzez: 

  • analizę aktualnie poszukiwanych przez pracodawców i potrzebnych na rynku pracy umiejętności, postaw i wiedzy,
  • prognozowaniu zmian w wyżej wymienionym zakresie,
  • opracowywaniu programów szkoleniowo-doradczych dla pracowników i kierownictwa firm, organizacji i instytucji,
  • organizowaniu i dostarczaniu usług szkoleniowo-doradczych, nakierowanych na rozwój potencjału zawodowego osób pracujących i poszukujących pracy.

 

Cel strategiczny, to efektywna współpraca szkoleniowo-doradcza z MŚP, dużymi przedsiębiorstwami, administracją rządową i samorządową w tym szczególnie z publicznymi służbami zatrudnienia, przy wykorzystaniu różnych źródeł finansowania.

 

Kierunki rozwoju strategicznego: 

  1. Rowinięcie współpracy szkoleniowej i doradczej z MŚP, dużymi przedsiębiorstwami oraz administracją. 
  2. Poprawa organizacji sprzedaży usług szkoleniowych i doradczych dla publicznych służb zatrudnienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
GDP Copyright 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ideo Realizacja:
CMS Edito Powered by: