• biuro@gdp-krakow.pl
  • +12 412 13 00

PROJEKTY

Projekt RESTART V - Program aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 50 roku życia

 grafika przedstawia Znak Funduszy Europejskich złożonego z symbolu graficznego oraz nazwy Fundusze Europejskie Programu Regionalnego,  Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej składającego się z symbolu graficznego  oraz nazwy Rzeczpospolita Polska, loga promocyjnego MAŁOPOLSKA, Znak Unii Europejskiej składający się z flagi UE,  napisu Unia Europejska i nazwy Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego

 ,,RESTART V- PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB W WIEKU POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA’’

 

 Projekt dla mieszkańców województwa małopolskiego.

 

Projekt realizowany przez Grupę Doradczą Projekt spółka z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

 

Z dniem 1 września 2020 roku: Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. – Lider projektu wraz z Partnerem: Zarządzanie i Projekty Katarzyna Romańska Sp. z o.o., rozpoczęły realizację projektu ,,RESTART V - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB W WIEKU POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA’’. Projekt jest realizowany w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa.

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu 2 022 237,07 zł, z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 1 718 901,50 zł.

 

 CEL PROJEKTU: Umożliwienie 135 osobom w wieku powyżej 50 roku życia pozostającym bez pracy, mieszkającym lub uczącym się na terenie województwa małopolskiego, należącym do grup osób znajdujących się  w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, podjęcia i utrzymania zatrudnienia poprzez zapewnienie im możliwości nabycia udokumentowanych kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego, a także zniwelowanie deficytów w zakresie kompetencji  społecznych i motywacji w efekcie udziału w kompleksowym  zindywidualizowanym wsparciu doradczo-kwalifikacyjno-kompetencyjnym, które będzie realizowane na terenie całego województwa małopolskiego.

GŁÓWNY EFEKT PROJEKTU: Podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienia przez minimum 46% Uczestników projektu.

 

Projekt  będzie realizowany w okresie od 01.09.2020 r. do 31.07.2022 r.

 

Do udziału w projekcie mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo i bezrobotne) wyłącznie w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkujące lub uczące się na terenie województwa małopolskiego.

W Regulaminie projektu szczegółowo opisano zasady rekrutacji do projektu (w tym kryteria pierwszeństwa) oraz zasady udziału w projekcie.

 

PROPONOWANE FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

1.Indywidualne Poradnictwo Zawodowe wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania - wsparcie obligatoryjne.

2.Pośrednictwo pracy - wsparcie obligatoryjne.

3.Wsparcie Doradcy Zawodowego wraz z monitoringiem realizacji IPD - wsparcie dostępne dla każdej Uczestniczki/Uczestnika projektu.

4.Szkolenia zawodowe  dla 20 Uczestniczek/Uczestników projektu.

5.Staże Zawodowe dla 115  Uczestniczek/Uczestników projektu.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt.

BIURO PROJEKTU:

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o.

Andrzeja Sokołowskiego 6

31-436 Kraków

tel. kom. 519 746 940 lub telefon 12 412 13 00 - dostępne w godzinach pracy biura.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro projektu jest czynne od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8.00 do 15.00.

W przypadku problemów z odczytaniem lub zrozumieniem treści zawartych na niniejszej stronie lub Regulaminu i/lub  dokumentów rekrutacyjnych do projektu Realizator prosi o zgłoszenie tego typu problemów na numer telefonu:  519 746 940/ (12) 412 13 00 lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu udzielenia pomocy i/lub dostosowania formy lub treści do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

 

REALIZACJA ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN

W biurze projektu uzyskają Państwo pełną informację na temat realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projekcie.

 

Uprzejmie informujemy, iż nasz projekt zapewnia skorzystanie ze wsparcia byłym Uczestniczkom/Uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanym w ramach Osi 9 RPO WM (otrzymują punkty preferencyjne w trakcie rekrutacji).

 

Informujemy, iż WSZYSTKIE osoby składające dokumenty rekrutacyjne do projektu, w przypadku gdy nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne w powiatowym urzędzie pracy, zobowiązane są do dostarczenia wraz z Kwestionariuszem rekrutacyjnym oryginału zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzającego że nie są zgłoszone do ubezpieczenia społecznego i/lub ubezpieczenia zdrowotnego. (Przykładowy wzór zaświadczenia znajduje się poniżej.)

UWAGA! Renciści lub emeryci, którzy są zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu pobierania renty lub emerytury mogą być Uczestnikami projektu, natomiast zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia z ZUS o nie podleganiu ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 519 746 940.

 

ZWROTY KOSZTÓW DOJAZDU WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO ROZLICZENIA ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU:

W przypadku dojazdu pociągiem, busem, autobusem PKS lub MPK:

- wniosek o zwrot kosztów dojazdu

- bilety lub zaświadczenie przewoźnika o cenie bilet

- dowód zakupu biletu miesięcznego (jeżeli dotyczy)

 W przypadku dojazdu samochodem prywatnym:

- wniosek o zwrot kosztów dojazdu

- bilet lub zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu

-  kserokopia prawa jazdy

- kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu

- w przypadku samochodu użyczonego dodatkowo: kserokopia umowy użyczenia samochodu, kserokopia dowodu rejestracyjnego użyczonego samochodu

Szczegółowe informacje znajdują się w pliku o nazwie "Zasady zwrotów kosztów dojazdu". Wniosek o zwrot kosztów dojazdu i inne dokumenty: w plikach do pobrania.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA PONIŻEJ 

Z dniem 06.10.2020r. uległ zmianie Załącznik nr 1 - Kwestionariusz Rekrutacyjny oraz Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie RESTART V. Pliki z aktualną wersją dokumentów znajdują się poniżej.

 

BIURO PROJEKTU JEST DOSTĘPNE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

UŁATWIENIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

W celu odpowiedniego przygotowania miejsca  i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne.

W przypadku gdy rodzaj niepełnosprawności tego wymaga Realizator projektu  zapewni szczególne warunki realizacji danej formy wsparcia oraz wsparcie w zakresie procesu rekrutacji. Potrzebę dostosowania wsparcia adekwatnie do rodzaju niepełnosprawności prosimy zgłaszać mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerami telefonu 519 746 940/ (12) 412 13 00.

 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 11 stycznia 2021 r. do odwołania zostaje wstrzymana bezpośrednia obsługa klientów.

Zgłoszenia do projektów oraz załatwienie innych spraw związanych z udziałem w projektach, które wymagają konsultacji z Pracownikami będą możliwe wyłącznie po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym ustaleniu terminu Państwa wizyty, pod numerem telefonu 519 746 940/(12) 412 13 00 lub poprzez kontakt na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wstrzymanie bezpośredniej obsługi klientów jest spowodowane wzrostem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

 

O naszej

Firmie

Jesteśmy firmą konsultingową istniejącą od 2007 roku.

Zajmujemy się wspieraniem instytucji publicznych oraz firm prywatnych w procesie planowania i realizowania projektów kształtujących ich rozwój gospodarczy i organizacyjny.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie pozyskiwania środków unijnych, począwszy od przeprowadzenia analizy możliwości dofinansowania, poprzez przygotowanie kompletnego projektu i wniosku aż do jego końcowego rozliczenia.  

czytaj więcej

Partnerzy z którymi

Współpracujemy

 
  • grafika przedstawia Logotyp - Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych
  • grafika przedstawia Logotyp - Urząd Pracy
  • grafika przedstawia Logotyp - partner E!volve
  • grafika przedstawia Logotyp - Organizacja Przyjazna Rodzicom