PROJEKTY

RESTART V - Program Aktywizacji Zawodowej osób w wieku powyżej 50 roku życia

 grafika przedstawia Znak Funduszy Europejskich złożonego z symbolu graficznego oraz nazwy Fundusze Europejskie Programu Regionalnego, Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej składającego się z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska, loga promocyjnego MAŁOPOLSKA, Znak Unii Europejskiej składający się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego

,,Restart V - Program Aktywizacji Zawodowej osób w wieku powyżej 50 roku życia’’. 

grafika przedstawia LOGO projektu RESTART V
Projekt dla mieszkańców województwa małopolskiego.

Projekt realizowany przez Grupę Doradczą Projekt spółka z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Z dniem 1 września 2020 roku: Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. – Lider projektu wraz z Partnerem: Zarządzanie i Projekty Katarzyna Romańska Sp. z o.o., rozpoczęły realizację projektu ,,Restart V – Program Aktywizacji Zawodowej osób w wieku powyżej 50 roku życia”. Projekt jest realizowany w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu 2 022 237,07 zł, z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 1 718 901,50 zł.

Cel projektu: Umożliwienie 135 osobom w wieku powyżej 50 roku życia pozostającym bez pracy, mieszkającym lub uczącym się na terenie województwa małopolskiego, należącym do grup osób znajdujących się  w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, podjęcia i utrzymania zatrudnienia poprzez zapewnienie im możliwości nabycia udokumentowanych kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego, a także zniwelowanie deficytów w zakresie kompetencji  społecznych i motywacji w efekcie udziału w kompleksowym  zindywidualizowanym wsparciu doradczo-kwalifikacyjno-kompetencyjnym, które będzie realizowane na terenie całego województwa małopolskiego.

Główny efekt projektu: Podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienia przez minimum 46% Uczestników projektu.

Projekt  będzie realizowany w okresie od 01.09.2020 r. do 31.07.2022 r.

Do udziału w projekcie mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo i bezrobotne) wyłącznie w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkujące lub uczące się na terenie województwa małopolskiego.

W Regulaminie projektu szczegółowo opisano zasady rekrutacji do projektu (w tym kryteria pierwszeństwa) oraz zasady udziału w projekcie.

Proponowane formy wsparcia w ramach projektu:

 1. Indywidualne Poradnictwo Zawodowe wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania - wsparcie obligatoryjne.

 2. Pośrednictwo pracy - wsparcie obligatoryjne.

 3. Wsparcie Doradcy Zawodowego wraz z monitoringiem realizacji IPD (Indywidulanego Planu Działania) - wsparcie dostępne dla każdej Uczestniczki/Uczestnika projektu.

 4. Szkolenia zawodowe  dla 20 Uczestniczek/Uczestników

 5. Staże Zawodowe dla 115  Uczestniczek/Uczestników projektu.

Uprzejmie informujemy, iż nasz projekt zapewnia skorzystanie ze wsparcia byłym Uczestniczkom/Uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanym w ramach Osi 9 RPO WM (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego).

Informujemy, iż wszystkie osoby składające dokumenty rekrutacyjne do projektu, w przypadku gdy nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne w powiatowym urzędzie pracy, zobowiązane są do dostarczenia wraz z Kwestionariuszem rekrutacyjnym oryginału zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzającego że nie są zgłoszone do ubezpieczenia społecznego i/lub ubezpieczenia zdrowotnego.

UWAGA! Renciści lub emeryci, którzy są zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu pobierania renty lub emerytury mogą być Uczestnikami projektu, natomiast zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia z ZUS o nie podleganiu ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 519 746 940.

Zwroty kosztów dojazdu – wykaz dokumentów potrzebnych do rozliczenia zwrotu kosztów dojazdu:

W przypadku dojazdu pociągiem, busem, autobusem PKS lub MPK
:

 • Wniosek o zwrot kosztów dojazdu
 • Bilety lub zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu
 • Dowód zakupu biletu miesięcznego (jeżeli dotyczy)

W przypadku dojazdu samochodem prywatnym:

 • wniosek o zwrot kosztów dojazdu
 • bilet lub zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu
 • kserokopia prawa jazdy
 • kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu

W przypadku samochodu użyczonego dodatkowo: kserokopia umowy użyczenia samochodu, kserokopia dowodu rejestracyjnego użyczonego samochodu.

Szczegółowe informacje znajdują się w pliku o nazwie "Zasady zwrotów kosztów dojazdu". Wniosek o zwrot kosztów dojazdu i inne dokumenty: w plikach do pobrania.


Biuro projektu jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

W celu odpowiedniego przygotowania miejsca i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne.

W przypadku gdy rodzaj niepełnosprawności tego wymaga Realizator projektu zapewni szczególne warunki realizacji danej formy wsparcia oraz wsparcie w zakresie procesu rekrutacji. Potrzebę dostosowania wsparcia adekwatnie do rodzaju niepełnosprawności prosimy zgłaszać mailowo:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerami telefonu 519 746 940/ (12) 412 13 00.

W przypadku problemów z odczytaniem lub zrozumieniem treści zawartych na niniejszej stronie lub Regulaminu i/lub  dokumentów rekrutacyjnych do projektu Realizator prosi o zgłoszenie tego typu problemów na numer telefonu:  519 746 940/ (12) 412 13 00 lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu udzielenia pomocy i/lub dostosowania formy lub treści do potrzeb osoby niepełnosprawnej.


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt.

Biuro Projektu:
Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o.
Andrzeja Sokołowskiego 6
31-436 Kraków
kom.519 746 940 lub telefon 12 412 13 00 - dostępne w godzinach pracy biura.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro projektu jest czynne od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8.00 do 15.00.

Realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn
W biurze projektu uzyskają Państwo pełną informację na temat realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projekcie.


Uprzejmie informujemy, iż z dniem 11 stycznia 2021 r. do odwołania zostaje wstrzymana bezpośrednia obsługa klientów.


Zgłoszenia do projektów oraz załatwienie innych spraw związanych z udziałem w projektach, które wymagają konsultacji z Pracownikami będą możliwe wyłącznie po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym ustaleniu terminu Państwa wizyty, pod numerem telefonu 519 746 940/(12) 412 13 00 lub poprzez kontakt na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./ Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wstrzymanie bezpośredniej obsługi klientów jest spowodowane wzrostem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania poniżej
 
Z dniem 11.05.2021 r. uległ zmianie Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie RESTART V oraz Załącznik nr. 1 - Kwestionariusz Rekrutacyjny. Pliki z aktualną wersją dokumentów znajdują się poniżej.

 

Załączniki
Nazwa plikuOpisWaga
Download this file (1_LISTA_RANKINGOWA_RESTART V_1-2020.PDF)1_LISTA_RANKINGOWA_RESTART V_1-2020.PDF 20 kB
Download this file (1_LISTA_REZERWOWA RESTART V_1-2021.PDF)1_LISTA_REZERWOWA RESTART V_1-2021.PDF 14 kB
Download this file (2_LISTA_RANKINGOWA RESTART V_2-2021.PDF)2_LISTA_RANKINGOWA RESTART V_2-2021.PDF 17 kB
Download this file (3_LISTA_RANKINGOWA RESTART V_3-2021.pdf)3_LISTA_RANKINGOWA RESTART V_3-2021.pdf 58 kB
Download this file (4_LISTA_RANKINGOWA RESTART V_4-2021.pdf)4_LISTA_RANKINGOWA RESTART V_4-2021.pdf 60 kB
Download this file (5_LISTA_RANKINGOWA RESTART V_5-2021.pdf)5_LISTA_RANKINGOWA RESTART V_5-2021.pdf 56 kB
Download this file (6_LISTA_RANKINGOWA RESTART V_6-2021.pdf)6_LISTA_RANKINGOWA RESTART V_6-2021.pdf 51 kB
Download this file (7_LISTA_RANKINGOWA RESTART V_3-2022.pdf)7_LISTA_RANKINGOWA RESTART V_3-2022.pdf 52 kB
Download this file (8_LISTA_RANKINGOWA RESTART V_06-2022.PDF)8_LISTA_RANKINGOWA RESTART V_06-2022.PDF 15 kB
Download this file (9_LISTA_RANKINGOWA RESTART V_06-2022.PDF)9_LISTA_RANKINGOWA RESTART V_06-2022.PDF 15 kB
Download this file (OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU DOT. UDZIAŁU W INNYM PROJEKCIE.pdf)OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU DOT. UDZIAŁU W INNYM PROJEKCIE.pdf 79 kB
Download this file (OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU DOT. UDZIAŁU W INNYM PROJEKCI_dla ON.pdf)OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU DOT. UDZIAŁU W INNYM PROJEKCI_dla ON.pdf 121 kB
Download this file (OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU PDO RESTART V.pdf)OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU PDO RESTART V.pdf 152 kB
Download this file (OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU PDO RESTART V_dla ON.pdf)OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU PDO RESTART V_dla ON.pdf 143 kB
Download this file (REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA PROJEKT RESTART V_dla ON_11.05.2021.pdf)REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA PROJEKT RESTART V_dla ON_11.05.2021.pdf 368 kB
Download this file (REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA PROJEKT RESTART V_wersja_z_dnia_11.05.2021r..pdf)REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA PROJEKT RESTART V_wersja_z_dnia_11.05.2021r..pdf 379 kB
Download this file (RESTART 5 50 PLAKAT.pdf)RESTART 5 50 PLAKAT.pdf 5979 kB
Download this file (Umowa użyczenia samochodu.pdf)Umowa użyczenia samochodu.pdf 110 kB
Download this file (Umowa użyczenia samochodu_dla ON.pdf)Umowa użyczenia samochodu_dla ON.pdf 89 kB
Download this file (WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU STAŻ PROJEKT RESTART V..pdf)WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU STAŻ PROJEKT RESTART V..pdf 200 kB
Download this file (WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU STAŻ PROJEKT RESTART V_dla ON.pdf)WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU STAŻ PROJEKT RESTART V_dla ON.pdf 232 kB
Download this file (Wniosek_do_ZUS_edytowalny.pdf)Wniosek_do_ZUS_edytowalny.pdf 1310 kB
Download this file (ZASADY ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU RESTART V.pdf)ZASADY ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU RESTART V.pdf 129 kB
Download this file (ZASADY ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU RESTART V_dla ON.pdf)ZASADY ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU RESTART V_dla ON.pdf 161 kB
Download this file (Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu.pdf)Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu.pdf 56 kB
Download this file (Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu_dla ON.pdf)Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu_dla ON.pdf 102 kB
Download this file (Załącznik nr 1 - Kwestionariusz Rekrutacyjny RESTART V_dla ON_11.05.2021.pdf)Załącznik nr 1 - Kwestionariusz Rekrutacyjny RESTART V_dla ON_11.05.2021.pdf 282 kB
Download this file (Załącznik nr 1 - Kwestionariusz Rekrutacyjny RESTART V_wersja_z_dnia_11.05.2021.pdf)Załącznik nr 1 - Kwestionariusz Rekrutacyjny RESTART V_wersja_z_dnia_11.05.2021.pdf 375 kB
Download this file (Załącznik nr 2 - UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE RESTARTV.pdf)Załącznik nr 2 - UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE RESTARTV.pdf 226 kB
Download this file (Załącznik nr 2 - UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE RESTARTV_dla ON.pdf)Załącznik nr 2 - UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE RESTARTV_dla ON.pdf 270 kB

O naszej

Firmie

Jesteśmy firmą konsultingową istniejącą od 2007 roku.

Zajmujemy się wspieraniem instytucji publicznych oraz firm prywatnych w procesie planowania i realizowania projektów kształtujących ich rozwój gospodarczy i organizacyjny.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie pozyskiwania środków unijnych, począwszy od przeprowadzenia analizy możliwości dofinansowania, poprzez przygotowanie kompletnego projektu i wniosku aż do jego końcowego rozliczenia.  

czytaj więcej

Partnerzy z którymi

Współpracujemy

 
 • grafika przedstawia Logotyp - Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych
 • grafika przedstawia Logotyp - Urząd Pracy
 • grafika przedstawia Logotyp - partner E!volve
 • grafika przedstawia Logotyp - Organizacja Przyjazna Rodzicom