PROJEKTY

Projekt APAP II POWER - Adaptacja Plan Aktywność Praca dla osób młodych II edycja''

 

grafika przedstawia Znak Funduszy Europejskich złożonego z symbolu graficznego oraz nazwy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej składającego się z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska, Znak Unii Europejskiej składającego się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy Europejski Fundusz Społeczny

Projekt realizowany w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA! 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POWR.01.02.01-12-0119/19-00 z dnia 19 grudnia 2019r. zawartej  z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Cel projektu: zwiększenie aktywności zawodowej  i możliwości zatrudnienia 60 osób biernych zawodowo (w tym 33 kobiet) - mieszkańców województwa małopolskiego w wieku 15-29 lat, należących do młodzieży NEET.

Wartość projektu 998 017,46 zł, w tym dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej stanowi: 841 129,12 zł

Grupa docelowa projektu:  60 osób (w tym 33 kobiety) w wieku 15-29 lat zamieszkujących  lub uczących się na terenie woj. małopololskiego w tym 100% stanowią osoby BIERNE ZAWODOWO nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu, należące do tzw. osób z kategorii grupy NEET.

Do projektu przyjmowane będą wyłącznie osoby zamieszkujące gminy zakwalifikowane do kategorii 3 DEGURBA OBSZARY WIEJSKIE POZA ZIT, zgodnie z Załącznikiem nr 15 do Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.15-12-010/18.

Wykaz gmin został zamieszczony poniżej.

Główne rezultaty:

- podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienia przez minimum 58% Uczestników projektu, którzy nie są w najtrudniejszej sytuacji oraz przez minimum 43% Uczestników projektu w najtrudniejszej sytuacji (w tym osoby z niepełnosprawnościami, osoby z niskimi kwalifikacjami),

- nabycie kwalifikacji zawodowych w efekcie ukończenia szkoleń zawodowych przez 18 osób,

- nabycie udokumentowanego doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach zawodowych przez 54 osoby.

 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASTĘPUJĄCYCH BEZPŁATNYCH FORMACH WSPARCIA

PRZEWIDZIANYCH W PROJEKCIE:

Indywidualne poradnictwo zawodowe wraz z opracowaniem indywidualnego planu działania

Warsztaty Integracji i Rozwoju ( Grupowe Poradnictwo Zawodowe)

Staże zawodowe

Bony szkoleniowe

JOB- COACHING z monitoringiem realizacji IPD

Pośrednictwo pracy

Uprzejmie przypominamy, iż Uczestnicy projektu zainteresowani udziałem w szkoleniach zawodowych powinni dostarczyć do Biura projektu promesę zatrudnieniową od pracodawcy. Wzór promesy znajduje się w plikach do pobrania.

Informujemy, iż projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym Uczestniczkom i Uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanym w ramach celu tematycznego 9 w RPO jeśli spełniają oni kryteria udziału w projekcie wskazane w Regulaminie rekrutacji.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w ramach następujących CYKLI REKRUTACJI:

I CYKL: I-II 2020. Ogłoszenie listy rekrutacyjnej nr 1: II 2020.

II CYKL: III-IV 2020. Ogłoszenie listy rekrutacyjnej nr 2: IV 2020.

III CYKL: V-VI 2020. Ogłoszenie listy rekrutacyjnej nr 3: VI 2020.

IV CYKL: VII-VIII 2020. Ogłoszenie listy rekrutacyjnej nr 4: IX 2020.

V CYKL: IX-X 2020. Ogłoszenie listy rekrutacyjnej nr 5: X 2020.

Realizator projektu zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w zakresie wyżej wymienionych terminów rekrutacji.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie.

W dniu 14 stycznia 2020 r. wprowadzono korektę Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie  „APAP II POWER - Adaptacja Plan Aktywność Praca dla osób młodych II edycja" w tym w zakresie Kwestionariusza Rekrutacyjnego. Wersja obowiązująca tych dokumentów znajduje się w "PLIKACH DO POBRANIA".

 

 

BIURO PROJEKTU JEST DOSTĘPNE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

W przypadku gdy rodzaj niepełnosprawności tego wymaga Realizator może zapewnić szczególne warunki realizacji danej formy wsparcia. Realizator prosi o zgłoszenie tego typu potrzeby  na numer telefonu : 519746920 lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu udzielenia wszelkiej pomocy.

 

 UŁATWIENIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI - w przypadku problemów z odczytaniem lub zrozumieniem Regulaminu lub dokumentów rekrutacyjnych do projektu Realizator prosi o zgłoszenie tego typu problemów na numer telefonu : 519746920 lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.        w celu udzielenia wszelkiej pomocy i/lub dostosowania formy lub treści Regulaminu i dokumentów rekrutacyjnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 11 stycznia 2021 r. do odwołania zostaje wstrzymana bezpośrednia obsługa klientów.

Zgłoszenia do projektów oraz załatwienie innych spraw związanych z udziałem w projektach, które wymagają konsultacji z Pracownikami będą możliwe wyłącznie po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym ustaleniu terminu Państwa wizyty, pod numerem telefonu 519 746 940/(12) 412 13 00 lub poprzez kontakt na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wstrzymanie bezpośredniej obsługi klientów jest spowodowane wzrostem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

 

Załączniki
Nazwa plikuOpisWaga
Download this file (15_Zal_15_Mapolska_Lista_gmin_DEGURBA_bez_ZIT(1).pdf)15_Zal_15_Mapolska_Lista_gmin_DEGURBA_bez_ZIT(1).pdf 193 kB
Download this file (APAP2  plakat.pdf)APAP2 plakat.pdf 4894 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych na_miesiąc_CZERWIEC 16.06.2020.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych na_miesiąc_CZERWIEC 16.06.2020.xls 129 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_GRUDZIEŃ 2020 - aktualizacja I.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_GRUDZIEŃ 2020 - aktualizacja I.xls 123 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_GRUDZIEŃ 2020 - aktualizacja II.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_GRUDZIEŃ 2020 - aktualizacja II.xls 121 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_GRUDZIEŃ 2020.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_GRUDZIEŃ 2020.xls 130 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LIPIEC 2020 - aktualizacja na_dzień 17.07.2020.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LIPIEC 2020 - aktualizacja na_dzień 17.07.2020.xls 124 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LISTOPAD 2020 - aktualizacja I.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LISTOPAD 2020 - aktualizacja I.xls 132 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LISTOPAD 2020 - aktualizacja II.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LISTOPAD 2020 - aktualizacja II.xls 132 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LISTOPAD 2020 - aktualizacja III.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LISTOPAD 2020 - aktualizacja III.xls 133 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LISTOPAD 2020.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LISTOPAD 2020.xls 132 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LUTY 2021 - aktualizacja 1.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LUTY 2021 - aktualizacja 1.xls 117 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LUTY 2021 - aktualizacja 2.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LUTY 2021 - aktualizacja 2.xls 117 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LUTY 2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LUTY 2021.xls 116 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_MARZEC 2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_MARZEC 2021.xls 115 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_PAŹDZIERNIK 2020.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_PAŹDZIERNIK 2020.xls 129 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_PAŹDZIERNIK 2020_aktualizacja 1.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_PAŹDZIERNIK 2020_aktualizacja 1.xls 131 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_PAŹDZIERNIK 2020_aktualizacja 2.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_PAŹDZIERNIK 2020_aktualizacja 2.xls 133 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_SIERPIEŃ 2020 - aktualizacja 1.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_SIERPIEŃ 2020 - aktualizacja 1.xls 125 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_SIERPIEŃ 2020 - aktualizacja 2.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_SIERPIEŃ 2020 - aktualizacja 2.xls 125 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_SIERPIEŃ 2020 - aktualizacja 3.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_SIERPIEŃ 2020 - aktualizacja 3.xls 124 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_SIERPIEŃ 2020.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_SIERPIEŃ 2020.xls 125 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_STYCZEŃ 2021 - aktualizacja I.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_STYCZEŃ 2021 - aktualizacja I.xls 121 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_STYCZEŃ 2021 - aktualizacja II.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_STYCZEŃ 2021 - aktualizacja II.xls 127 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_STYCZEŃ 2021 - aktualizacja III.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_STYCZEŃ 2021 - aktualizacja III.xls 122 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_STYCZEŃ 2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_STYCZEŃ 2021.xls 120 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_WRZESIEŃ 2020 - aktualizacja 1.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_WRZESIEŃ 2020 - aktualizacja 1.xls 128 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_WRZESIEŃ 2020 - aktualizacja 2.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_WRZESIEŃ 2020 - aktualizacja 2.xls 128 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_WRZESIEŃ 2020 - aktualizacja 3.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_WRZESIEŃ 2020 - aktualizacja 3.xls 131 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_WRZESIEŃ 2020.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_WRZESIEŃ 2020.xls 127 kB
Download this file (Lista rankingowa II cykl rekrutacji.pdf)Lista rankingowa II cykl rekrutacji.pdf 47 kB
Download this file (Lista rankingowa IV grupa rekrutacji.PDF)Lista rankingowa IV grupa rekrutacji.PDF 15 kB
Download this file (Lista rankingowa V cykl rekrutacji.pdf)Lista rankingowa V cykl rekrutacji.pdf 60 kB
Download this file (lista rankingowa_cykl I.pdf)lista rankingowa_cykl I.pdf 431 kB
Download this file (Lista rankingowa_cykl III.pdf)Lista rankingowa_cykl III.pdf 563 kB
Download this file (PROMESA ZATRUDNIENIA PO SZKOLENIU.pdf)PROMESA ZATRUDNIENIA PO SZKOLENIU.pdf 101 kB
Download this file (REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - wersja z 14 stycznia 2020.pdf)REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - wersja z 14 stycznia 2020.pdf 351 kB
Download this file (WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU PROJEKT APAP II.doc)WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU PROJEKT APAP II.doc 189 kB
Download this file (WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU PROJEKT APAP II.doc)WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU PROJEKT APAP II.doc 189 kB
Download this file (ZASADY ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU PROJEKT APAP II.pdf)ZASADY ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU PROJEKT APAP II.pdf 139 kB
Download this file (Załącznik nr 1 - Kwestionariusz Rekrutacyjny wersja z 14 stycznia 2020.docx)Załącznik nr 1 - Kwestionariusz Rekrutacyjny wersja z 14 stycznia 2020.docx 91 kB
Download this file (Załącznik nr 1 - Kwestionariusz Rekrutacyjny wersja z 14 stycznia 2020.pdf)Załącznik nr 1 - Kwestionariusz Rekrutacyjny wersja z 14 stycznia 2020.pdf 275 kB

O naszej

Firmie

Jesteśmy firmą konsultingową istniejącą od 2007 roku.

Zajmujemy się wspieraniem instytucji publicznych oraz firm prywatnych w procesie planowania i realizowania projektów kształtujących ich rozwój gospodarczy i organizacyjny.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie pozyskiwania środków unijnych, począwszy od przeprowadzenia analizy możliwości dofinansowania, poprzez przygotowanie kompletnego projektu i wniosku aż do jego końcowego rozliczenia.  

czytaj więcej

Partnerzy z którymi

Współpracujemy

 
  • grafika przedstawia Logotyp - Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych
  • grafika przedstawia Logotyp - Urząd Pracy
  • grafika przedstawia Logotyp - partner E!volve
  • grafika przedstawia Logotyp - Organizacja Przyjazna Rodzicom