PROJEKTY

Projekt „AKTYWNĄ ŚCIEŻKĄ DO ZATRUDNIENIA”

grafika przedstawia Znak Funduszy Europejskich złożonego z symbolu graficznego oraz nazwy Fundusze Europejskie Programu Regionalnego,  Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej składającego się z symbolu graficznego  oraz nazwy Rzeczpospolita Polska, loga promocyjnego MAŁOPOLSKA, Znak Unii Europejskiej składający się z flagi UE,  napisu Unia Europejska i nazwy Europejskich Funduszy Programu Regionalnego

 

"AKTYWNĄ ŚCIEŻKĄ DO ZATRUDNIENIA" nr projektu: RPMP.08.02.00-12-0131/20.

Projekt dla mieszkańców województwa małopolskiego.


Z dniem 1 września 2020 roku: Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. – jako PARTNER  w projekcie wraz z Liderem: ICVC Certyfikacja spółka z o.o. rozpoczęły realizację projektu:  „AKTYWNĄ ŚCIEŻKĄ DO ZATRUDNIENIA” nr projektu: RPMP.08.02.00-12-0131/20.


Projekt: "Aktywną ścieżką do zatrudnienia" nr projektu: RPMP.08.02.00-12-0131/20 jest realizowany przez ICVC Certyfikacja spółka z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Dźwigowa3/3,02-437 Warszawa będącą Liderem Projektu w partnerstwie z Grupą Doradczą Projekt spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-436, ul. Andrzeja Sokołowskiego 6 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja Zawodowa na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.


Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Wartość projektu: 2 045 088, 18  zł, z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 1 942 833, 77 zł.


Projekt realizowany od 01 września 2020 r. do 28 lutego 2022 r.


Projekt  "Aktywną ścieżką do zatrudnienia" skierowany jest do 180 osób (w tym 117 kobiet, 63 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy z obszaru województwa małopolskiego), należących do co najmniej jednej z grup:

- osoby powyżej 50 roku życia,

- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby o niskich kwalifikacjach,
- kobiety.

Wsparcie w ramach Projektu uwzględnia obligatoryjnie identyfikację indywidualnych potrzeb dla każdego Uczestnika Projektu oraz opcjonalnie w zależności od wyników analizy Indywidualnego Planu Działania, co najmniej dwie formy wsparcia z pośród wskazanych poniżej:

1) pośrednictwo pracy,

2) poradnictwo zawodowe w formie wsparcia indywidualnego i/lub grupowego,
3) pomoc motywacyjna psychologa,
4) szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji,
5) staże zawodowe.

Dzięki realizacji zaplanowanego wsparcia zostanie osiągnięty cel główny projektu ukierunkowany na zwiększenie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 180 Uczestników Projektu objętych wsparciem w okresie od 01 września 2020 r. do 28 lutego 2022 r.


REZULTATEM podjętych działań będzie uzyskanie kwalifikacji przez minimum 126 Uczestników projektu oraz podjęcie pracy, łącznie z prowadzeniem działalności na własny rachunek po opuszczeniu programu przez minimum  90 Uczestników projektu objętych wsparciem.


Uprzejmie informujemy, iż projekt: "Aktywną ścieżką do zatrudnienia" zapewnia skorzystanie ze wsparcia byłym Uczestniczkom/Uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanym w ramach Osi 9 RPO WM (otrzymują oni punkty preferencyjne w trakcie rekrutacji).


UŁATWIENIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI


W przypadku problemów z odczytaniem lub zrozumieniem powyższych treści prosimy o zgłoszenie tego typu problemów na numer telefonu: 723980301 lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu udzielenia pomocy i/lub dostosowania formy lub treści do potrzeb osoby niepełnosprawnej.


BIURO PROJEKTU JEST DOSTĘPNE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.


W celu odpowiedniego przygotowania miejsca i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne.W przypadku gdy rodzaj niepełnosprawności tego wymaga Realizator i Partner projektu zapewnią szczególne warunki realizacji danej formy wsparcia oraz wsparcie w zakresie procesu rekrutacji.


BIURO PROJEKTU:


Grupa Doradcza Projekt spółka z o.o.
Ul. Andrzeja Sokołowskiego 6
31-436 Kraków
TELEFON: 723980301
E-MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Biuro projektu jest czynne od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9.00 do 15.00.


DOKUMENTY REKRUTACYJNE I SZCZEGÓŁOWE INOFRMACJE NA TEMAT PROJEKTU „AKTYWNĄ ŚCIEŻKĄ DO ZATRUDNIENIA” DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE:

https://www.icvc.eu/projekt-eu

O naszej

Firmie

Jesteśmy firmą konsultingową istniejącą od 2007 roku.

Zajmujemy się wspieraniem instytucji publicznych oraz firm prywatnych w procesie planowania i realizowania projektów kształtujących ich rozwój gospodarczy i organizacyjny.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie pozyskiwania środków unijnych, począwszy od przeprowadzenia analizy możliwości dofinansowania, poprzez przygotowanie kompletnego projektu i wniosku aż do jego końcowego rozliczenia.  

czytaj więcej

Partnerzy z którymi

Współpracujemy

 
  • grafika przedstawia Logotyp - Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych
  • grafika przedstawia Logotyp - Urząd Pracy
  • grafika przedstawia Logotyp - partner E!volve
  • grafika przedstawia Logotyp - Organizacja Przyjazna Rodzicom