Oferujemy skuteczne narzędzia diagnozy dla administracji i biznesu.
 
Osiągnięcia

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w ramach Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przyznał nam znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych. 

 
 
Kontakt

KRAKÓW

ul. Sokołowskiego 6
31 - 436 Kraków

tel.
/fax +48 12 412 13 00
 

KIELCE  

ul. Jarońskich 20

25 - 335 Kielce 

tel. 572 294 790

 

Referencje

 

Badnie Kultury Organizacyjnej.

 

Celem badania była weryfikacja stanu organizacji oraz określenie jej specyfiki przy równoległej diagnozie potencjału organizacji do wprowadzenia oczekiwanych zmian. Zasadność badania opierała się również na  zdefiniowaniu ogólnej gotowości do zmian wyrażającej się w:

  •  otwartości i zdolności do adaptowania się,
  •  myśleniu perspektywicznemu,
  •  zaangażowaniu w życie urzędu,
  •  postawach konformistycznych i krytycznych.

 

Instytucja: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

 

Termin: 01.09.2014 - 14.09.2014 r.

 

Liczba osób: 95 

 

Referencje

 

 

Opracownie narzędzi i programu do optymalnego rozwoju zasobów ludzkich. 

 

Zmówienie obejmowało swym zakresem:

  • analizę stanowisk pracy pod kątem efektywności,
  • opracowanie systemu zastępstw,
  • opracowanie macierzy kompetencji,
  • opracowanie metodologii i narzędzi do określenia luk kompetencyjnych pracowników UM przez służby zatrudnienia UM Elbląg,
  • opracowania raportu końcowego wraz z rekomendacjami do dalszych działań. 

 

Instytucja: Urząd Miejski w Elblągu

Termin: 01.08.2011 - 31.12. 2011 r.

 

 

Referencje

 

 

Opracownie narzędzi i programu do optymalnego rozwoju zasobów ludzkich. 

 

Przedmiot umowy obejmował czynności analityczne oraz merytoryczne polegające w szczególności na analizie struktury organizacyjnej w kontekście wykonywanych i planowanych do realizacji szkoleń oraz analizie potencjału zasobów ludzkich.

 

Instytucja: Urząd Miasta i Gminy Myślenice 

 

Termin: 01.06.2011 - 20.12.2011 r.

 

 

Referencje

 

Spełnienie wymagań wspópracy biznesowej dla jednostek rozwojowych w zakresie świadczenia usług szkoleniowych i doradczych.

 

 

Szkolenie pn. Rynek Pracy i Edukacji wobec zman demografcznych - zarządzanie różnorodnością w firmach '' 20-21.09.2017.

 

 

 
 
GDP Copyright 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ideo Realizacja:
CMS Edito Powered by: