Oferujemy skuteczne narzędzia diagnozy dla administracji i biznesu.
 
Osiągnięcia

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w ramach Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przyznał nam znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych. 

 
 
Kontakt

KRAKÓW

ul. Sokołowskiego 6
31 - 436 Kraków

tel.
/fax +48 12 412 13 00
 

KIELCE  

ul. Jarońskich 20

25 - 335 Kielce 

tel. 572 294 790

 

Badania satysfakcji pracowników

  

 BADANIA SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW SEKTORA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 
ORAZ DIAGNOZY SŁABYCH I MOCNYCH STRON URZĘDU

 

 

BADANIA SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW SEKTORA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 

 

Odpowiednio zbadana satysfakcja pracowników umożliwia identyfikację mocnych i słabych stron zarówno całego urzędu, jak i poszczególnych jego komórek. Określa ono obszar, w którym powinny zostać wprowadzone konkretne zmiany. Celowość badania polega na wprowadzeniu działań rozwojowych, które znacząco mogą wpłynąć na zaangażowanie, motywację oraz satysfakcję urzędników.

 

KORZYŚCI

Dzięki badaniu istnieje możliwość zwiększenia zaangażowania pracowników w danych obszarach działania, dzięki zrozumieniu ich oczekiwań. Wyniki badań dokładnie wskażą obszary, w których należy wprowadzić zmiany ułatwi to znacznie wdrażanie działań usprawniających i rozwojowych. Dzięki naszym badaniom istnieje możliwość poznania znaczenia poszczególnych wymiarów satysfakcji dla motywacji pracowników.

 

REALIZACJA

Ocenę zadowolenia pracowników przeprowadza się na podstawie 14 sprecyzowanych wymiarów satysfakcji. Dzięki temu możliwe jest sprawdzenie mocnych i słabych stron każdego z wymiarów. Umożliwia to również określenie indeksu satysfakcji, jaki jest w danym przedsiębiorstwie. Nasze badania wnoszą wartościowe i jakościowe dane opierające się na propozycjach pracowników. Dotyczą one zazwyczaj sugestii kierunków działań mających na celu usprawnienie działań.

 

WIARYGODNOŚĆ

Platforma, na której prowadzone jest badanie, umożliwia generowanie raportów ogólnych, porównawczych, a także krzyżowych przedstawiających np. wyniki z poszczególnych działów czy stanowisk. Badanie jest wiarygodne i wartościowe, ponieważ jest w pełni anonimowe i żaden z urzędników nie ma możliwości przyporządkowania danych odpowiedzi do konkretnego respondenta. Bardzo poważnie traktujemy poszanowanie zasady ochrony anonimowości pracowników uczestniczących w badaniu.

 

Warto zaznaczyć, że obszar, którego ma dotyczyć proponowane przez nas badanie, jest zawsze elastycznie dopasowywany do potrzeb naszych klientów.

 

 

 Badania satysfakcji pacowników sektora administracji publicznej - OFERTA 

 
 
GDP Copyright 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ideo Realizacja:
CMS Edito Powered by: