Oferujemy skuteczne narzędzia diagnozy dla administracji i biznesu.
 
Osiągnięcia

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w ramach Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przyznał nam znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych. 

 
 
Kontakt

KRAKÓW

ul. Sokołowskiego 6
31 - 436 Kraków

tel.
/fax +48 12 412 13 00
 

KIELCE  

ul. Jarońskich 20

25 - 335 Kielce 

tel. 572 294 790

 

Badania - administracja

  

BADANIA SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW/ MOCNE I SŁABE STRONY URZĘDU

 

Employee Satisfaction Assessment

Employee Satisfaction Assessment_adminTM

 

Model diagnozy satysfakcji pracowników sektora administracji publicznej oraz diagnozy słabych i mocnych stron organizacji. 

 

 


 

BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW

 

Service Quality Assessment

Service Quality Assessment_adminTM

 

Dedykowana administracji publicznej metodyka pomiaru satysfakcji klientów z jakości obsługi. 

 

 

 

BADANIA KULTURY ORGANIZACYJNEJ

 

Assessment of Organizational Culture

Assessment of Organizational Culture_adminTM 

 

Model diagnozy klutury organizacyjnej aktualnej i pożądanej oraz diagnozy otwartości organizacji na potencjalne zmiany. 

 

 

 

Dodatkowymi narzędziami wspierającymi rozwój kapitału ludzkiego są: 

 

 

MACIERZ KOMPETENCJI 

 

Macierz Kompetenkcji

Koncept służący weryfikacji poziomu kompetencji zawodowych pracowników administracji.

 

 

 

OCENA OKRESOWA PRACOWNIKÓW

 

Ocena Okresowa Pracownika

Mechanizm oceny pracy oraz instrument polityki motywacyjnej. 

 

 

 
 
GDP Copyright 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ideo Realizacja:
CMS Edito Powered by: